3 роки тому
Немає коментарів

Для станцій, на яких не введений нічний строк спостережень, встановлюється такий порядок проведення спостережень і складан­ня місячної таблиці.

Вказані станції проводять о 7, 13 і 19 годині повний обсяг спостережень, згідно з вказівками розділу «Проведення спостере­жень і їх запис», а о 21 годині — спостереження в такому порядку і програмі:

D_001

При цьому, після відліку по приладах в будці, максимальний термометр струшується, а штифтик мінімального термометра при­водиться до спирту, як і в інші строки спостережень.

Якщо на станції встановлені грунтові термометри, то відлік по них провадять після вказаних вище спостережень.

Після обробки результатів спостережень в книжці виправлені показники, які відносяться до 7, 13, 19 і 21 годин, переносяться в таблицю. При цьому заголовок таблиці слід відповідно змінити.

Обчислення середніх місячних даних за строки 7,13, 19 і 21 годину провадяться як звичайно.

Середні добові температури одержуються за допомогою ділення суми даних о 7, 13 і 21 годині на 3.

Середня місячна величина тиску обчислюється за даними за 7, 13, 21 годину.

Середні місячні величини температури, вологості, хмарності, швидкості вітру одержуються за допомогою ділення суми середніх даних за строки 7, 13 і 21 годину на 3.

Виборки максимальної і мінімальної величин тиску проводяться за даними за всі строки (7, 13, 19 і 21 годину).

Максимум температури за показниками «сухого» термометра вибирається з виправлених поправками відліків в строки 7, 13, 19, 21 години.

Абсолютний максимум і абсолютний мінімум температури ви­бираються з показів відповідних граничних термометрів о 7, 13, 19 і 21 годині, але вибрані величини необхідно ще погодити з від­ліками по «сухому» термометру у всі строки доби. Так, якщо вибрана величина максимуму виявиться нижчою, ніж вказана в таблиці температура за який-небудь строк від 21 до 21 години, слід за аб­солютний максимум прийняти температуру цього строку, додавши до цифри «серед.», наприклад «2,4° серед.».

Додаткова поправка мінімального термометра обчислюється за даними о 7 і 19 годині.

При підрахункові числа днів без відлиги по чергових спостере­женнях і числа днів з відносною вологістю <30% і <50%, а також при вибірці максимуму і мінімуму як абсолютної, так і від­носної вологості приймаються до уваги дані всіх строків.

Число ясних і похмурних днів визначається за черговими спостереженнями о 7, 13 і 21 годині.

Ясними днями вважаються дні, в які сума помітної хмарності о 7, 13 і 21 годині не перевищує 5 (від 0 до 5); похмурними днями — дні, для яких сума поміток хмарності за три строки більша від 24 (від 25 до 30).

Таблички вітрів складаються для строків 7, 13 і 21 годину; максимальна швидкість вибирається з даних всіх чотирьох строків; сума повторюваності окремих румбів і затишшя, а також середня швидкість вітру за місяць обчислюється за даними трьох строків о 7, 13 і 21 годині.

Таблиця повторюваності поміток хмарності складається за чо­тирма строками.

При перенесенні в таблицю атмосферних явищ і пр”и підрахунку числа днів з явищами доба вважається від 19 години попереднього . до 19 години даного дня.

Наприкінці 1952 р. Управління Гідрометслужби УРСР надру­кувало випуск 2 «Порадника» Гідрометслужби СРСР українською мовою під назвою «Інструкція для гідрометеорологічних станцій та постів». Цією інструкцією доцільно користуватись керівникам шкільних метеорологічних станцій.

D_002

comments powered by HyperComments