Метеорологія та гідрологія

aviation_surveillance_and_control_of_pollution_of_surface_waters_and_seas_guidelines

Авіаційні спостереження та контроль над забрудненістю вод суші та морів. Методичні рекомендації

Авиационные наблюдения и контроль над загрязненностью вод суши и морей. Методические указания / Под ред. Ю.П. Бреховских – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1975. – 192 с.

agroclimatology

Агрокліматологія

Синицина Н.И., Гольцберг И.А., Струнников Э.А. Агроклиматология. – Ленинград. Гидрометеоиздат, 1973. – 344 с.

antarctic_ocean_and_atmosphere

Антарктика. Океан та атмосфера

Гусев А.М. Антарктика. Океан и атмосфера. Пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1972. – 151 с.

studying_of_the_stratosphere

Вивчення стратосфери

Геохланян Т.Х. Изучение стратосферы. – М.: Знание, 1975. – 64 с.

wind

Вітер

Мезенцев В.А. Ветер. – М.: ВИМВС СССР, 1948. – 86 с.

glossary_of_hydrology_and_river_morphology

Гідролого–руслознавчий словник–довідник

Гідролого–руслознавчий словник–довідник / укл.: О.В. Кирилюк, С.М. Кирилюк – Чернівці : Чернівецький нац. ун–т, 2013. – 52 с.

garland_hydroelectricity

Гірляндна ГЕС

Блинов Б.С. Гирляндная ГЭС. – М. –Л.: Госэнергоиздат, 1963. – 64 с.

polluted_sky

Забруднене небо

Баттан Луис Дж. Загрязненное небо. – М.: Мир, 1967. – 124 с.

history_of_theories_of_rain_and_other_forms_of_precipitation

Історія теорій дощу й інших форм опадів

Миддлтон У. История теорий дождя и других форм осадков. – Л.: Гидрометеоиздат, 1969. – 198 с.