Агрокліматологія

Зміст

 1. Передмова
 2. Предмет та задачі агрокліматології
 3. Коротка історія розвитку вітчизняної агрокліматології
 4. Основні кліматичні фактории, необхідні для життя рослин
 5. Потреби рослин в умовах клімату. Класифікація рослин
 6. Принципи сільськогосподарської оцінки клімату
 7. Оцінка термічних ресурсів
 8. Оцінка світлових ресурсів
 9. Оцінка ресурсів вологи
 10. Оцінка умов перезимівлі рослин
 11. Оцінка сільськогосподарського бонітету клімату
 12. Агрокліматична оцінка небезпечних метеорологічних явищ
 13. Заморозки
 14. Посухи
 15. Суховії
 16. Пилові бурі
 17. Мікроклімат та його облік у агрокліматології
 18. Оцінка агрокліматичних умов стосовно тваринництва
 19. Клімат та розподіл трав на території СРСР
 20. Потреби трав у кліматичних умовах
 21. Характеристика агрокліматичних умов та агрокліматичне районування території відносно трав
 22. Агрокліматична характеристика території відносно тваринництва
 23. Методи агрокліматичної обробки матеріалів спостереження
 24. Розрахунок ймовірностей явища за його середнім значенням
 25. Контроль та обробка спостережень за вологістю та промерзанням грунту
 26. Контроль та обробка фенологічних спостережень
 27. Картування агрокліматичних показників
 28. Агрокліматичне районування СРСР та світу
 29. Загальне агрокліматичне районування території СРСР
 30. Спеціальне агрокліматичне районування
 31. Агрокліматичне районування області та території окремого господарства
 32. Агрокліматичне районування світу
 33. Світові агрокліматичні аналоги
 34. Оцінка агрокліматичних умов та агрокліматичне районування стосовно окремих сільськогосподарських культур та прийомам землеробства
 35. Пшениця
 36. Кукурудза
 37. Картопля
 38. Виноград
 39. Субтропічні культури
 40. Бавовник
 41. Використання агрокліматичних ресурсів для вирощування свіжих продуктів сільського господарства протягом року
 42. Вплив кліматичних умов на появу та поширення хвороб та шкідників сільськогосподарських культур
 43. Вплив клімату на якість врожаю
 44. Зміна агрокліматичних ресурсів
 45. Спрямовані впливи людини на клімат
 46. Неспрямовані зміни клімату
agroclimatology

Синицина Н.И., Гольцберг И.А., Струнников Э.А. Агроклиматология. – Ленинград. Гидрометеоиздат, 1973. – 344 с.