Найдавніше минуле людства

Зміст

 1. Вступ
 2. Зледеніння та плювіали
 3. Хронологія та періодизація
 4. Родовід людини. Австралопітекові
 5. Проблема межі
 6. Найдавніші люди. Палеоантропологічні та археологічні знахідки у Східній Африці
 7. Пітекантропи (Homo erectus) та їх поширення. Яванські пітекантропи. Синантроп. Знахідки кісткових залишків інших архантропів в Азії, Європі та Африці
 8. Рушійні сили процесу олюднення мавп
 9. Батьківщина людства
 10. Олдувайська епоха. Перші знаряддя
 11. Давній ашель
 12. Середній та пізній ашель
 13. Перші форми господарства. Освоєння вогню
 14. Виникнення локальних відміностей та культур
 15. Найдавніші пам’ятки існування людини на території СРСР
 16. Неандерталець, його техніка та господарство. Культури мустьєрської епохи та їх поширення
 17. Пам’ятки мустьєрської епохи та залишки неандертальців на території СРСР
 18. Початкові етапи історії первісного суспільства. Первісне стадо
 19. Пізній палеоліт
 20. Фізичний вигляд пізньопалеолітичної людини
 21. Поширення пізньопалеолітичного людства. Заселення Америки та Австралії
 22. Суспільні відносини епохи пізнього палеоліту. Проблема материнської родової громади
 23. Виникнення первісних релігійних вірувань
 24. Висновок
ancient_past_of_humanity

Борисковский П.И. Древнейшее прошлое человечества. – М.: Наука, 1980 – 240 с.