Акваріумні рослини: Довідник

Зміст

aquarium_plants_directory

Жданов В.С. Аквариумные растения: Справочник / 2-е изд., под ред. д-ра биолог. наук С.Е. Коровина. – М.: Лесн. пром-сть, 1987. – 294 с.