Авіаційні спостереження та контроль над забрудненістю вод суші та морів. Методичні рекомендації

Зміст

 1. Передмова
 2. Види техногенних забруднень
 3. Стічні води промисловості, сільського господарства, транспорту та комунально-побутових підприємств
 4. Порушення колообігу речовин у природі
 5. Самоочищення природних вод
 6. Вплив забруднень на гідрохімічний, гідрологічний та біологічний режими водних об’єктів
 7. Мета та задачі авіаспостережень
 8. Планування авіазйомок забрудненості
 9. Склад та методика авіаспостережень
 10. Інструментальні засоби спостережень
 11. Забруднення льодового покриву
 12. Скупчення планктону та поверхнево-активної плівки біологічного походження
 13. Передполітна підготовка
 14. Виконання авіа спостережень та звітність
 15. Задачі та система організації
 16. Інспекційні дослідження
 17. Аварійні забруднення
 18. Використання повітряного картографування
 19. Оцінка забрудненості нафтопродуктами водної поверхні за матеріалами авіаційних спостережень
 20. Використання результатів авіазйомок
 21. Пояснення для користування альбомом
 22. Аероіотознімки видів та форм забруднень
 23. Додатки
aviation_surveillance_and_control_of_pollution_of_surface_waters_and_seas_guidelines

Авиационные наблюдения и контроль над загрязненностью вод суши и морей. Методические указания / Под ред. Ю.П. Бреховских – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1975. – 192 с.