Екологія

Зміст

 1. Коротка історія екології
 2. Фактори середовища, загальні закономірності їх дії на живі організми
 3. Наземно-повітряне середовище життя
 4. Світловий режим. Екологічні адаптації рослин і тварин до світлового режиму наземного середовища
 5. Температурний режим. Температурні адаптації рослин і тварин
 6. Вологість. Адаптації організмів до водного режиму наземно-повітряного середовища
 7. Повітря, як екологічний фактор для наземних організмів
 8. Грунт і рельєф. Погодні та кліматичні особливості наземно-повітряного середовища в житті живих організмів
 9. Основні шляхи пристосування живих організмів до умов середовища
 10. Водне середовище проживання. Специфіка адаптацій гідробіонтів
 11. Екологічні зони Світового океану
 12. Основні властивості водного середовища
 13. Деякі специфічні пристосування гідробіонтів
 14. Грунт як середовище існування
 15. Живі організми як середовище проживання
 16. Адаптивні біологічні ритми організмів
 17. Фотоперіодизм
 18. Принципи екологічної класифікації організмів
 19. Життєві форми організмів
 20. Життєві форми рослин
 21. Життєвий форми тварин
 22. Поняття про популяції в екології
 23. Популяційна структура виду
 24. Біологічна структура популяцій
 25. Статева структура популяцій
 26. Вікова структура популяцій
 27. Просторова структура популяцій рослин і тварин
 28. Екологічна структура популяцій тварин
 29. Динаміка популяцій
 30. Динаміка ценопопуляций рослин
 31. Гомеостаз популяцій
 32. Поняття про біоценози
 33. Структура біоценозу
 34. Видова структура біоценозу
 35. Просторова структура біоценозу
 36. Екологічна структура біоценозу
 37. Відносини організмів у біоценозах
 38. Ставлення хижак – жертва, паразит – господар
 39. Комменсалізм
 40. Мутуалізм
 41. Нейтралізм, Аменсалізм
 42. Конкуренція
 43. Екологічна ніша
 44. Регуляція чисельності популяцій в біоценозах
 45. Поняття про екосистеми, Вчення про біогеоценози
 46. Потік енергії
 47. Біологічна продуктивність екосистем
 48. Динаміка екосистем
 49. Циклічні зміни
 50. Поступальні зміни
 51. Агроекосистеми
 52. Поняття про біосферу
 53. Розподіл життя у біосфері
 54. Жива речовина
 55. Геохімічна робота живої речовини
 56. Стабільність біосфери
 57. Математичне моделювання в екології
 58. Екологія і практична діяльність людини
 59. Екологічні основи раціонального використання біологічних ресурсів
 60. Екологізація сільського господарства
 61. Екологізація промисловості
eco

Чернова Н.М., Былова А.М. Экология: Учеб. пособие для студентов биол. спец. пед. ин-тов. - 2-е изд., перераб. - М.: просвещение, 1988. - 272 с.