Екологія. Особини, популяції і угрупування. Частина 2

Зміст

 1. Вступ: два невеликих огляди
 2. Вступ: багатоманіття життєвих циклів
 3. Компоненти життєвих циклів та їх потенційні переваги
 4. Репродуктивна цінність
 5. Компроміс життєвого циклу
 6. Місцеперебування та їх класифікація
 7. Моноциклічність та поліциклічність; швидкостиглість та відстрочка розмноження
 8. Спрямування ресурсів на розмноження та пов’язані із ним витрати
 9. Більше дрібного та менше великого потомства?
 10. r- та K-відбір
 11. Дані на користь r/K-концепції
 12. «Альтернативи», пов’язані з r/K-концепцією
 13. Демографічні сили, не враховувані r/K-схемою
 14. Короткострокові реакції на середовище
 15. Взаємозв’язок з фізіологічними потребами
 16. Філогенетичні та алло метричні обмеження
 17. Вступ: інтерпретація даних обліку
 18. Мінливість або стабільність
 19. Аналіз ключових факторів
 20. Популяційні цикли та їх аналіз
 21. Залежність чисельності від розселення
 22. Експериментальне порушення популяцій
 23. Звичайні та рідкісні види
 24. Вступ: угруповання
 25. Вступ: природа угруповання
 26. Опис складу угруповання
 27. Просторовий розподіл угруповань
 28. Часовий аспект структури угруповання – сукцесія
 29. Вступ: потік енергії та речовини в угрупованнях
 30. Розподіл первинної продукції
 31. Фактори, які лімітують первинну продукцію
 32. Колообіг енергії в угрупованнях
 33. Потік речовини в угрупованнях
 34. Останнє зауваження
 35. Вступ: вплив конкуренції та структуру угруповання
 36. Постійно діюча конкуренція у природних угрупованнях
 37. Доказ, пов’язаний із особливостями угруповань
 38. Нейтральні моделі та нуль-гіпотези
 39. Роль конкуренції: деякі висновки
 40. Вступ: вплив хижацтва та порушень на структуру угруповань
 41. Вплив хижацтва на структуру угруповань
 42. Часова неоднорідність та фізичні порушення
 43. Нерівноважні моделі різноманіття угруповань
 44. Значення теорії порушень та експерименту для екологічного регулювання
 45. Вступ: залежність між числом видів та площею острова
 46. Екологічні теорії, які стосуються острівних угруповань
 47. Факти, які підтверджують екологічні теорії
 48. Острівні угруповання та еволюція
 49. Острови та охорона природи
 50. Вступ: стійкість та структура угруповання
 51. Складність та стійкість
 52. Розчленованість угруповань
 53. Число трофічних рівнів
 54. Стійкість, не пов’язана з демографічними аспектами
 55. Вступ: закономірності видового різноманіття
 56. Проста модель
 57. Зв’язок видового багатства з різноманітними факторами
 58. Градієнти видового багатства
 59. Відносний надлишок дрібних та великих форм
 60. Загальний висновок
ecology-individuals-populations-and-communities-part-2

Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества. – Т. 2. – М.: Мир, 1989. – 477 с.