Форми в світі грунтів

Зміст

 1. Від редактора
 2. Замість передмови
 3. Аксіоматичний метод в науках про Землю
 4. Елемент – система
 5. Перевіряєме – неперевіряєме (передбачуване)
 6. Конкретне – абстрактне
 7. Перервне – неперервне
 8. Динаміка та статика
 9. Нульмірність – багатомірність
 10. Концентрація – розсіювання (деконцентрація)
 11. Індивід – середовище
 12. Рух: обертання – перестановки (трансляції)
 13. Загальні поняття про ґрунтовий профіль
 14. Нульмірна (точкова) модель
 15. Одномірна (лінійна) модель
 16. Двомірна (площинна) модель
 17. Бордюри – вид симетрії, характерний для ґрунтових профілів
 18. Тримірна (об’ємна) модель
 19. Структурні рівні організації профілю ґрунту
 20. Що таке ґрунтовий покрив та як зображають його форми. Загальні уявлення
 21. Що таке ґрунтовий покрив та як зображають його форми. Нульмірна (точкова) модель
 22. Одномірна модель ґрунтового покриву В.В. Докучаєва
 23. Роль аналогії при моделюванні
 24. Неформальні грунтові моделі світу та Євразії
 25. Формальна ґрунтова модель Євразії А.Захарова
 26. Глобальна одномірна модель ґрунтового простору
 27. Ще про одну структурну модель Євразії
 28. Зв’язок між числовими та якісними характеристиками моделі
 29. Шляхи розвитку уявлень про розмірність ґрунтових моделей від нульмірних до двомірних
 30. Тримірна (об’ємна) модель
 31. Полігональні форми
 32. Клітинна структура Землі та ґрунтового покриву
 33. Симетрія форм
 34. Криволінійні форми
 35. Класифікація криволінійних форм
 36. Початок координат криволінійних ґрунтових форм
 37. Розгалужені форми
 38. Закон постійності кутів розгалужених систем
 39. Рух – основа класифікації ґрунтових структур
 40. Самосуміщення, або конгруентне перетворення
 41. Дзеркальне відображення
 42. Стиснення та розтягнення або симетрія подібності (масштабна симетрія)
 43. Обертання на площині
 44. Трансляція з одномірною періодичністю
 45. Дія трансляції з двомірною періодичністю
 46. Ґрунтова карта – геометрична модель ґрунтового покриву
 47. Як складається карта пластики рельєфу?
 48. Форми у меліоративній практиці
 49. Форми у геоморфології
 50. Форми у геології
 51. Форми у вченні про біосферу
 52. Висновки
forms_in_the_world_of_soils

Степанов И.Н. Формы в мире почв. – М.: Наука, 1986. – 192 с.