Загальне землезнавство

Зміст

 1. Передмова
 2. Наука та її задачі на сучасному етапі розвитку
 3. Коротка історія розвитку основних ідей загального землезнавства
 4. Сучасний етап вивчення географічної оболонки
 5. Задачі та предмет вивчення загального землезнавства
 6. Загальні риси будови Всесвіту та його еволюція
 7. Сонячна система
 8. Земля
 9. Космічний вплив на Землю
 10. Сонячно-земні зв’язки
 11. Магнітосфера Землі
 12. Магнітне поле Землі
 13. Рухи Землі
 14. Фігура Землі
 15. Загальна характеристика географічної оболонки
 16. Речовина географічної оболонки
 17. Складові частини та структурні рівні географічної оболонки
 18. Літосфера
 19. Гідросфера
 20. Кріосфера
 21. Атмосфера
 22. Біосфера
 23. Кора вивітрювання
 24. Ґрунтовий покрив
 25. Горизонтальна структура географічної оболонки
 26. Загальні риси будови земної поверхні
 27. Поясно-зональні структури
 28. Циркумконтинентальні структури
 29. Ландшафтна структура
 30. Межі географічної оболонки
 31. Контактні поверхні у географічній оболонці
 32. Симетрія та дисиметрія у географічній оболонці
 33. Автономність географічної оболонки
 34. Динаміка географічної оболонки
 35. Джерела енергії у географічній оболонці
 36. Трансформація та переніс енергії та речовини у географічній оболонці
 37. Переніс та розподіл тепла
 38. Атмосферна циркуляція
 39. Колообіг води
 40. Біологічні та біогеохімічні колообіги
 41. Переніс мінеральної речовини
 42. Літосферні колообіги
 43. Основні особливості трансформації та переносу енергії та речовини у географічній оболонці
 44. Періодичні рухи у географічній оболонці
 45. Саморегулювання у географічній оболонці
 46. Єдність та цілісність у географічній оболонці
 47. Джерела розвитку
 48. Походження та розвиток геосфер. Географічна оболонка на докембрійському етапі
 49. Походження материків та океанічних западин
 50. Історія життя на Землі
 51. Розвиток географічної оболонки у фанерозої
 52. Розвиток географічної оболонки у четвертинному періоді
 53. Основні закономірності розвитку природи земної поверхні
 54. Антропогенні зміни географічної оболонки
 55. Моніторинг навколишнього середовища
 56. Географічна оболонка як самоорганізована система
 57. Основи управління енергетичними потоками
 58. Активні впливи на атмосферні процеси
 59. Активні впливи на гідросферу та водний баланс
 60. Техногенні потоки речовини та здатність природних систем до самоочищення
 61. Полярні льоди та їх планетарна роль
 62. Висновки
general_geography

Геренчук К.И., Боков В.А., Черванев И.Г. Общее землеведение. – М.: Высшая школа, 1984. – 255 с.