Геоботаніка

Зміст

 1. Від автора
 2. Вступ
 3. Геоботаніка
 4. Положення геоботаніки у загальній системі наук
 5. Методологія геоботаніки
 6. Основні проблеми геоботаніки
 7. Історія поняття про фітоценоз
 8. Фітоценоз Тянь-Шаньського мохового ялинника
 9. Визначення фітоценозу
 10. Життєві форми рослин
 11. Екобіоморфи
 12. Ценопопуляції
 13. Ценоелементи та ценотипи
 14. Ярусність фітоценозів
 15. Розміщення особин та парцелярна структура фітоценозів
 16. Розміри і межі фітоценозів
 17. Едасфери як елементи ценотичного середовища
 18. Повітряне середовище фітоценозів
 19. Грунт як елемент ценотичного середовища
 20. Теплові особливості ценотичного середовища
 21. Водні особливості ценотичного середовища
 22. Взаємодія ценопопуляції шляхом ценотичного середовища
 23. Ценоіндикація
 24. Про методи дослідження ценотичного середовища
 25. Розмноження рослин
 26. Трофічні зв’язки організмів в угрупованнях
 27. Консорції
 28. Асоційованість особин та ценопопуляцій
 29. Режимні умови фітоценозів
 30. Ритміка фітоценозів – ценокінез
 31. Зміни фітоценозів – синценогенез
 32. Фітоценоз як працююча система
 33. Облік корисної продукції фітоценозів
 34. Авторегуляція та стійкість фітоценозів
 35. Моделювання та прогнозування ценотичних процесів
 36. Еволюція фітоценозів – фітоценогенез
 37. Ареали видів та фітоценозів
 38. Географічні елементи флори фітоценозів
 39. Комплексність фітоценозів
 40. Зональність рослинності
 41. Екологічні ряди
 42. Картування рослинного покриву
 43. Ординація фітоценозів
 44. Таксономія фітоценозів
 45. Морфологічна класифікація
 46. Екологічна класифікація
 47. Біоекологічні класифікації
 48. Основи генетичної класифікації
 49. Типологія лісів, сінокосів та пасовищ
 50. Класифікація агроценозів
 51. Номенклатура нижчих таксонів
 52. Раціональне використання рослинності
 53. Перетворення фітоценозів
 54. Охорона природи
 55. Приложения
geobotany

Быков Б.А. Геоботаника. – Алма-Ата. Наука, 1978. – 288 с.