Географія життя

Зміст

 1. Вступ
 2. Що вивчає біогеографія?
 3. Як біогеограф збирає свій матеріал
 4. Що таке видовий ареал
 5. Континенти глазами біогеографа
 6. Три великих фауністичних царства
 7. Тропіки континентів
 8. Арктичні, помірні та острівні території
 9. Уточнення схеми зоогеографічного районування
 10. Попередні зауваження про поширення рослин
 11. Флористичний підрозділ Австралії. Помірного поясу Південної Африки та Дальніх Південних островів
 12. Поширення рослин у тропічній Африці та оточуючих територіях
 13. Поширення рослин у тропічній Азії та областях, розміщених роряд з нею
 14. Поширення рослин у Полінезії та прилеглих до неї районах
 15. Поширення рослин у Бразилії та у прилеглих до неї територіях
 16. Південна, Західна та Північна частини неотропічного царства
 17. Два півострова: Каліфорнія та Флорида
 18. Аркто-Субарткична провінція
 19. Євро-Сибірська провінція
 20. Середземноморська провінція
 21. Острова Атлантики: пустелі та степи Азії
 22. Китайсько-Японська провінція
 23. Тихоокеанська північноамериканська провінція
 24. Атлантична північноамериканська провінція
 25. Рослинність усіх поясів земної кулі
 26. Другий підхід до вивчення поширення рослин
 27. Рослини та тварини, які розглядаються спільно
 28. Подальший розвиток проблем біогеографії
 29. Зміни у оточуючому середовищі
 30. Останні 181 000 000 років
 31. Фактории, які впливають на поширення організмів
 32. Води: солонуваті, прісні, підземні та термальні
 33. Висновки
geography-of-life

Нейл У. География жизни. – М.: Прогресс, 1973. – 344 с.