Географія рослин

Зміст

 1. Вступ
 2. Короткий нарис історії географії рослин
 3. Ареал
 4. Типи ареалів
 5. Формування ареалів
 6. Роз’єднання (диз’юнкція) ареалів
 7. Явище ендемізму
 8. Елементи флори
 9. Число видів у різних частинах земної поверхні
 10. Вчення про взаємозв’язок між рослинами та середовищем (екологія)
 11. Життєві форми
 12. Кліматичні умови
 13. Кліматичні умови 1
 14. Едафічні умови
 15. Орографічні умови (рельєф)
 16. Біотичні умови
 17. Вплив людини
 18. Історичні умови
 19. Сукупний вплив екологічних умов
 20. Вчення про рослинні угруповання
 21. Поєднання рослин, що закономірно склалися – рослинні угруповання
 22. Формування рослинних угруповань
 23. Структура рослинних угруповань
 24. Рухливість рослинних угруповань
 25. Стійкість рослинних угруповань
 26. Класифікація рослинних угруповань
 27. Рослинні угруповання у історії країни
 28. Основні типи рослинного покриву
 29. Клас формацій – вологотропічні ліси та кущі (Pluviilignosa)
 30. Клас формацій – деревні та кушисті угруповання лаврового типу (Laurilignosa)
 31. Клас формацій – зимовозелені ліси та кущі (Hiemilignosa)
 32. Клас формацій – жорстколистові ліси та кущі (Durilignosa)
 33. Клас формацій – літньозелені ліси та кущі (Aestilignosa)
 34. Клас формацій – голкохвойні ліси та кущі (Aciculilignosa)
 35. Клас формації – дерев’янисті угруповання з листям вересового типу (Ericilignosa)
 36. Клас формацій – трав’янисті зимовозелені ксерофільні угруповання (Hiemiduriherbosa)
 37. Клас формацій – трав’янисті літньозелені ксерофільні угруповання (Aestiduriherbosa)
 38. Клас формацій – трав’янисті мезофільні угруповання з більш або менш високим травостоєм – луки (Ptatoherbosa)
 39. Клас формацій – трав’янисті альпійсько-тундрові угруповання з низьким травостоєм (Frigidohumiliherbosa)
 40. Клас формацій – трав’янисті гігрофільні угруповання – трав’яні болота (Emersiherbosa)
 41. Клас формацій – сфагнові (верхові) болота (Sphagniherbosa)
 42. Клас формацій – угруповання занурених у воду рослин (Submersiherbosa); Клас формацій – угруповання рослин, плаваючих на поверхні води або підвішених у воді (Aquerrantia)
 43. Класи формацій – мохові та лишайникові тундри з переважанням зелених мхів та лишайників (Eubryosa та Lichenosa)
 44. Клас формацій – сухі пустелі (Siccideserta)
 45. Клас формацій – холодні пустелі (Frigorideserta)
 46. Флористичні області та підобласті
 47. Голарктична область
 48. Палеотропічна область
 49. Неотропічна область
 50. Австралійська область
 51. Капська область
 52. Антарктична область
 53. Океанічні області
geography_of_plants

Алехин В.В. География растений. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1950. – 420 с.