Вступ в географію рослин

Зміст

 1. Передмова
 2. Вступ
 3. Поняття про ареал. Ареал виду як основний обєкт вивчення. Суцільне та переривчасте поширення. Прийоми картографування ареалів. Ареали нижчих, ніж вид, таксономічних одиниць. Розміри та форми ареалів
 4. Ареал як історичне явище. Поняття про первинний ареал. Виникнення та розвиток ареалів. Розселення рослин. Регресивні зміни ареалів
 5. Ареали вищих, ніж вид, систематичних категорій. Видова насиченість ареалу, осередки видового різноманіття (центри поширення). Первинний ареал роду (родини) у часі. Переривність родинних ареалів
 6. Палеоботанічні свідоцтва колишнього поширення рослин та їх інтерпретація. Порівняльне вивчення ареалів. Типи ареалів та їх класифікація
 7. Поняття про флору
 8. Систематична структура флори
 9. Ботаніко-географічний аналіз флори
 10. Ендемізм
 11. Віковий (стадіальний) аналіз флори
 12. Формаційний аналіз флори
 13. Питання порівняльного вивчення флор; поняття про конретну (елементарну) флору
 14. Кількісна характеристика флор. Багатство флор та його зміни у просторі
 15. Явища флорогенезу
 16. Питання класифікації флор. Принципи флористичного районування поверхні земної кулі
 17. Література
introduction-to-plant-geography

Толмачев А. И. Введение в географию растений. – Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1974. – 244 с.