Морфогенез карстових областей

Зміст

 1. Передмова до російського видання
 2. Вступ
 3. Поняття про карст
 4. Значення терміну «морфогенез карсту»
 5. Місце вчення про морфогенез карсту серед наук про Землю
 6. Постановка проблеми
 7. Карбонатне розчинення вапняку
 8. Гідрокарбонатне розчинення вапняку
 9. Карстова корозія у некласичному розумінні
 10. Петрографічні відмінності як фактор карстової ерозії
 11. Специфічні особливості складу вапняку
 12. Вплив особливостей кристалічної будови вапняку та літоструктури на карстову корозію
 13. Вплив літології та структури вапняку на крстову корозію
 14. Корозія доломіту
 15. Розчинення гіпсу та кам’яної солі
 16. Карстова корозія полімінеральних порід
 17. Епейрогенічні рухи як фактор карстування
 18. Кліматична обумовленість карстування та геологічні наслідки кліматичних відмінностей
 19. Карстування у льодовикових та перигляціальних геоморфологічних областях
 20. Карстова корозія у помірній та середземноморській зонах
 21. Карстова корозія у зоні пустель
 22. Тропічне карстування
 23. Результати впливу на морфологію карсту ґрунтового мікроклімату
 24. Еволюція автогенного та аллогенного карсту (роль ерозійних відмінностей у карстовій денудації)
 25. Особливості автогенної карстової денудації при її постійному місцевому базисі
 26. Денудація автогенного карсту при переміщенні її місцевого базису
 27. Аллогенна (тип В) карстова денудація
 28. Вплив рельєфу на карстові процеси (геоморфологічні відмінності карстування)
 29. Зміни карстування людиною
 30. Зміни карстової денудації, викликані порушеннями природного рослинного покриву
 31. Зміни ерозійних процесів, що супроводжують втручання людини у природну гідрологію карсту
 32. Тематичний огляд тезисів, висунутих у книзі
morphogenesis_of_karst_areas

Якуч Л. Морфогенез карстовых областей. – М.: Прогресс, 1979. – 388 с.