З історії вивчення природи Середньої Азії

Зміст

 1. Вступ
 2. З історії Середньоазіатського університету
 3. Основні етапи розвитку науково-дослідної діяльності САДУ при вивченні природи
 4. Науково-дослідна діяльність САДУ (1920-1931 рр.)
 5. Науково-дослідна діяльність САДУ (1931-1941 рр.)
 6. Науково-дослідна діяльність САДУ (1941-1945 рр.)
 7. Огляд галузевих експедицій (1920-1945 рр.)
 8. Експедиції інституту грунтознавства та геоботаніки (1921-1931 рр.)
 9. Експедиції ботанічного інституту САДУ (1921-1931 рр.)
 10. Експедиції зоологічного інституту САДУ (1921-1931 рр.)
 11. Центральнокаракумська експедиція
 12. Бетпакдалінські експедиції
 13. Памірська комплексна експедиція
 14. Кенімехська комплексна експедиція
 15. Південнокизилкумська експедиція
 16. Устюртська комплексна експедиція
 17. Експедиції М.Л. Корженевського (1920-1945 рр.)
 18. Характеристика основних наукових досягнень САДУ у вивченні природи Середньої Азії. Питання орографії та геоморфології
 19. Характеристика основних наукових досягнень САДУ у вивченні природи Середньої Азії. Вивчення клімату
 20. Характеристика основних наукових досягнень САДУ у вивченні природи Середньої Азії. Вивчення озер
 21. Характеристика основних наукових досягнень САДУ у вивченні природи Середньої Азії. Грунтово-географічні дослідження
 22. Характеристика основних наукових досягнень САДУ у вивченні природи Середньої Азії. Ботаніко-географічні дослідження
 23. Характеристика основних наукових досягнень САДУ у вивченні природи. Вивчення тваринного світу
 24. Характеристика основних наукових досягнень САДУ у вивченні природи Середньої Азії. Методика біокомплексного дослідження природи
 25. Характеристика основних наукових досягнень САДУ у вивченні природи Середньої Азії. Вчення про пустелю як про природний комплекс
 26. Характеристика основних наукових досягнень САДУ у вивченні природи Середньої Азії. Природне районування
nature_of_central_asia

Рахимбеков Р.У. Из истории изучения природы Средней Азии. – Ташкент. Укитувчи, 1970. – 268 с.