Походження рослин

Зміст

 1. Передмова
 2. Місце зелених рослин у космосі та значення їх для людини
 3. Земля до виникнення на ній рослин
 4. Як зародилось життя на Землі
 5. Колообіг життя та колообіг речовини в природі
 6. Вуглець
 7. Кисень
 8. Водень
 9. Азот
 10. Зольні складові частини
 11. Поняття про еволюцію. Палеонтологічний літопис
 12. Архейська група шарів
 13. Палеогеографія та умови життя минулих геологічних періодів
 14. Палеозойська група шарів. Кембрійська система шарів
 15. Силурійська система шарів
 16. Девонська система шарів
 17. Кам’яновугільна система шарів
 18. Пермська система шарів
 19. Мезозойська група систем осадових утворень. Тріасова система шарів
 20. Юрська система шарів
 21. Крейдова система шарів
 22. Кайнозойська група шарів. Третинна система шарів
 23. Четвертинна система шарів та льодовиковий період
 24. Походження бактерій
 25. Походження водоростей
 26. Походження грибів
 27. Вихід рослин на сушу та походження наземної рослинності
 28. Походження мхів
 29. Походження папоротеподібних рослин
 30. Походження шишконосних та інших голонасінних рослин
 31. Походження квіткових рослин
 32. Походження культурних рослин
 33. Як виник корінь
 34. Походження листка
 35. Походження стебла
 36. Походження жіночого гаметофіта квіткових рослин
 37. Походження чоловічого гематофіта квіткових рослин
 38. Походження квітки
 39. Походження насіння
 40. Підсумки
origins_of_plants

Комаров В.Л. Происхождение растений. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 130 с.