Фізико-географічне районування: Підручник посібник для студентів

Зміст

 1. Географічна оболонка. Її вертикальна й горизонтальна диференціація
 2. Ландшафтознавство і фізико-географічне районування
 3. Нерівнозначність геокомпонентів в обрамленні геокомплексів
 4. Основні типи геокомплексів
 5. Призначення фізико-географічного районування
 6. Принципи фізико-географічного районування
 7. Основні методи виділення геокомплексів
 8. Про класифікацію геокомплексів при фізико-географічному районуванні
 9. Основні закономірності фізико-географічної диференціації і пов’язані з нею системи таксономічних одиниць фізико-географічного районування
 10. Зональність і система зональних одиниць
 11. Географічний пояс
 12. Географічна зона
 13. Географічна підзона
 14. Секторність і система секторних одиниць
 15. Сектор
 16. Підсектор
 17. Бар’єрна диференціація і система бар’єрних одиниць
 18. Висотна поясність і система висотних одиниць
 19. Система одиниць цілих кліматогенних геокомплексів
 20. Тектогенна диференціація і система тектогенних одиниць
 21. Підконтинент
 22. Країна
 23. Край, округ, підокруг
 24. Ландшафтна диференціація та система ландшафтних одиниць
 25. Трьохрядна і багаторядна система одиниць фізико-географічного районування
 26. Вищі і середні ландшафтні одиниці
 27. Нижчі ландшафтні одиниці
 28. Про нижчу одиницю фізико-географічного районування
 29. Інші системи фізико-географічного районування
 30. Про врахування антропогенної диференціації природи при її фізико-географічному районуванні
 31. Районування в підручниках по фізичні географії СРСР та фізичній географії материків
 32. Підручники для вищої школи
 33. Підручники для середньої школи
 34. Найменування геокомплексів
 35. Карти фізико-географічного районування
 36. Структура і зміст текстової фізико-географічної характеристики
 37. Компонентна частина характеристики
 38. Регіональна частина характеристики
 39. Про деякі особливості структури й змісту текстових характеристик в підручниках
 40. Про застосування математичних методів в фізико-географічному районуванні
 41. Фізико-географічне районування і питання практики
 42. Основні етапи розвитку проблеми фізико-географічного районування
 43. Література
physic_geog_region

Прокаев В.И. Физико-географическое районирование: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по геогр. спец. - М.: Просвещение. 1983. - 176 с.