Фізична географія Української РСР

Зміст

 1. Вступ
 2. Географічне положення України
 3. Вивчення природних умов України. Дорадянський період
 4. Вивчення природних умов України. Радянський період
 5. Геолого-геоморфологічна будова України
 6. Кліматичні умови та ресурси України
 7. Води і водні ресурси України
 8. Грунтово-рослинний покрив і тваринний світ України
 9. Негативні фізико-географічні процеси в Україні та шляхи боротьби з ними
 10. Зміна природних умов України під впливом господарської діяльності людини
 11. Ландшафти і фізико-географічне районування України
 12. Обґрунтування схеми фізико-географічного районування України
 13. Східно-Європейська рівнина в межах України. Зона мішаних лісів
 14. Східно-Європейська рівнина в межах України. Лісостепова зона України
 15. Східно-Європейська рівнина в межах України. Степова зона
 16. Українські Карпати
 17. Гірський Крим
 18. Географічні проблеми раціонального використання природних ресурсів та охорони природи в Україні
physical_geography_of_ukrainian_ssr

Маринич О.М., Ланько А.І., Щербань М.І., Тищенко П.Г. Фізична географія Української РСР. – К.: Вища школа, 1982. – 208 с.