Популярна палеогеографія

Зміст

 1. Вступ
 2. Періодизація історії Землі
 3. Початок біографії Землі
 4. Народження атмосфери й гідросфери
 5. Походження життя та еволюція біосфери в докембрії
 6. Природні умови протерозойської ери
 7. Природні умови палеозойської ери
 8. Ранній палеозой – якісно новий етап розвитку біосфери
 9. Пізній палеозой – час природних катастроф
 10. Природні умови мезозойської ери
 11. Тріасовий період – час розколу земної кори
 12. Юрський період – розквіт динозаврів
 13. Крейдовий період – формування океанів і виникнення квіткових
 14. Загибель гігантів
 15. Кайнозойська історія Землі
 16. Палеогеновий період – час формування ссавців
 17. Неогеновий період – виникнення сучасних ландшафтів
 18. Природа четвертинного періоду
 19. Клімати льодовикових і міжльодовикових епох
 20. Розвиток органічного світу
 21. Післяльодовикове (голоценове) потепління
 22. Зміни клімату в історичну епоху
 23. Причини кліматичних змін і клімати майбутнього
 24. Що впливає на зміну клімату?
 25. Прогноз клімату майбутнього
 26. Підсумки
 27. Рекомендована література
popular_paleogeography

Ясаманов Н.А. Популярная палеогеография. – М.: Недра, 1985, 136 с.