Проблеми викладання географії у школі

Зміст

 1. 1.1. Структура і зміст дисципліни
 2. 1.2. Зв’язок методики навчання географії в школі з іншими науками
 3. 1.3. Методи дослідження методики навчання географії в школі
 4. 2.1. Проблема професійної компетентності. Компетентнісний підхід.
 5. 2.2. Структура професійно-педагогічної компетентності майбутніх вчителів географії
 6. 2.3. Модель формування професійної компетентності
 7. 2.4. Формування педагогічної компетентності майбутніх учителів географії засобами проектної діяльності
 8. 2.5. Роль педагогічної практики у формуванні професійно-педагогічної компетентності
 9. 3.1. Шкільна географічна освіта до середини XIX ст.
 10. 3.2. Навчання географії в Україні в ХІХ – на межі ХХ століть
 11. 3.3. Розвиток шкільної географічної освіти в першій половині ХХ століття
 12. 3.4. Розвиток теорії та практики шкільної географічної освіти в Україні у 1958–1991 рр.
 13. 3.5. Розвиток національної географічної освіти в умовах незалежності України
 14. 4.1. Використання інформаційних технологій у викладанні географії
 15. 4.2. Навчання фізичної географії України засобами комп’ютерних технологій
 16. 4.3. Особливості організації роботи з географічними картами в школі
 17. 4.4. Використання статистичних методів дослідження у шкільному курсі географії
 18. 5.1. Підготовка майбутніх учителів географії до краєзнавчо-туристської роботи з учнями
 19. 6.1. Технології модульного навчання у загальноосвітній школі
 20. 7.1. Профільне навчання географії як один із напрямів інноваційної діяльності загальноосвітньої школи
 21. 8.1. Вплив сучасних тенденцій у географічній науці на процес вивчення географії у школі
 22. 9.1. Екологізація географічної освіти
 23. 10.1. Система методичної підготовки майбутніх учителів географії
 24. 11.1. Формування умінь і навичок у процесі навчання географії в школі
 25. 11.2. Формування в учнів географічних знань
 26. 11.3. Кабінет географії та географічний майданчик в школі
 27. 11.4 Позаурочна та позакласна робота з географії
 28. 12.1. Активізація пізнавальної діяльності
 29. 12.2. Уроки у ігровій формі
 30. 12.3. Творча діяльність на уроках географії та в позашкільний час
 31. 13.1. Культурологічні засади географічної освіти старшокласників
 32. Список літератури
problems_teaching_geography_schools

Проблеми викладання географії у школі: Конспект лекцій /укл. Кирилюк С.М. – Чернівці: Чернівецький національний університет , 2011. – 124с.