Проблеми екологічного руслознавства (частина 1)

Зміст

 1. 1.1 Руслознавство як наука
 2. 1.2. Розвиток вчення про русловий режим
 3. 1.3. Вивчення руслового режиму річок України
 4. 2.1. Місце екологічного руслознавства серед інших наук
 5. 2.2. Структура екологічного руслознавства
 6. 2.3. Предмет і завдання екологічного руслознавства
 7. 2.4. Гідролого-екологічний аналіз руслових процесів
 8. 2.5. Основні чинники руслоформування та їх класифікація
 9. 3.1. Поняття «екологічна напруженість», «кризова екологічна ситуація»
 10. 3.2. Ерозійно-руслові системи
 11. 3.3. Антропогенні зміни ерозійно-руслових систем
 12. 3.4. Фактори створення екологічної напруженості річок
 13. 3.5. Зв’язок яркової ерозії з ерозійно-акумулятивними процесами
 14. 3.6. Виникнення кризової екологічної ситуації річок при антропогенному навантаженні
 15. 3.7. Передкризовий стан русел річок
 16. 4.1. Природні чинники створення екологічної напруженості на річках
 17. 4.2. Антропогенні фактори створення екологічної напруженості на річках
 18. 5.1. Поняття антропогенного (техногенного) навантаження на руслові процеси. Природне саморегулювання русел
 19. 5.2. Порушення в системі «потік-русло». Види порушень
 20. 5.3. Вразливість річкових русел до антропогенного навантаження
 21. 5.4. Реакція русла на порушення у системі «потік-русло»
 22. 6.1. Гідротехнічне будівництво
 23. 6.2. Механічні зміни русел річок
 24. 6.3. Кар’єри піщано-гравійної суміші та будівельних матеріалів
 25. 6.4. Виправні та днопоглиблювальні роботи на водних шляхах
 26. 6.5. Інженерні споруди на берегах річок, переходи, водозабори
river_bed_1

Проблеми екологічного руслознавства: Конспект лекцій: У 2 ч. / Укл. О.В. Кирилюк, А.О. Кирилюк, Л.В. Костенюк. – Чернівці: Рута, 2008. – Частина 1. – 80 с. (4,4 др.арк.)