Проблеми екологічного руслознавства (частина 3)

Зміст

 1. 8.1. Поняття малої річки. Критерії виділення малих річок та їх специфіка
 2. 8.2. Природні чинники виникнення екологічної напруженості на малих річках
 3. 8.3. Малі річки в гірських умовах
 4. 8.4. Малі річки рівнинних територій
 5. 8.5. Замулення малих річок
 6. 8.6. Стійкість малих річок до замулення та деградації
 7. 8.7. Використання стоку малих річок для зрошення, водозабезпечення селищ та міст, риборозведення
 8. 9.1. Оцінка впливу міст на русла річок та руслових процесів на населені пункти
 9. 9.2. Взаємовплив міст та річок
 10. 10.1. Місце заплав в ерозійно-руслових системах
 11. 10.2. Особливості морфології заплав
 12. 10.3. Екологічна напруженість на заплавних землях
 13. 10.4. Господарська діяльність на заплаві. Вплив різних видів господарської діяльності на заплави річок
 14. 10.5. Вплив регулювання стоку гідровузлами та водозабору у великих масштабах на заплави
 15. 10.6. Спрямлення русла, руслові кар’єрні розробки та заплава
 16. 10.7. Рекреаційне використання заплав. Обвалування заплав
 17. 10.8. Будівництво сільських населених пунктів на заплавах
 18. 10.9. Наземні комунікації та меліоративні канали
 19. 10.10 Оцінка річкових заплав за ступенем стійкості
 20. 11.1. Необхідність оцінки заплавно-руслових комплексів
 21. 11.2. Інтегральний критерій оцінки екологічної напруженості заплавно-руслових комплексів
 22. 11.3. Районування території за ступенем антропогенної зміненості та небезпечних проявів
 23. Список рекомендованої літератури
river_bed_3

Проблеми екологічного руслознавства: Конспект лекцій: У 2 ч. / Укл. О.В. Кирилюк, Л.В. Костенюк, В.М. Опеченик. – Чернівці: Рута, 2009. – Частина 2. – 83 с. (4,5 др.арк.)