Розломна тектоніка України

Зміст

 1. Вступ
 2. Загальна характеристика глибинних розломів України
 3. Розломи Дніпровсько-Донецької ровоподібної западини
 4. Розломи Донецької складчастої споруди
 5. Розломи Приазовського кристалічного масиву
 6. Розломи Азово-Причорноморських западин
 7. Розломи Криму та западини Чорного моря
 8. Розломи Молдавської синеклізи та східної частини Добруджі
 9. Розломи Галицько-Волинської синеклізи та західних окраїн Прип’ятського прогину
 10. Розломи центральної частини Українського щита
 11. Морфологічні особливості розломів
 12. Довжина, ширина та кути нахилу розломів
 13. Густота розташування розломів
 14. Найголовніші азимутальні напрямки ліній розломів
 15. Загальна сітка регіональних розломних зон України
 16. Вік розломних деформацій
 17. Сталість орієнтування деяких різновікових систем розломів
 18. Напрямки і амплітуди переміщень в зонах регіональних розломів
 19. Схема зсувових зміщень на території України
 20. Роль глибинних розломів у геологічній структурі України
 21. Глибинні розломи і проблема родовищ нафти і газу України. Постановка питання
 22. Уявлення про зв’язок родовищ нафти з зонами глибинних розломів
 23. Положення родовищ нафти і газу в структурі Дніпровсько-Донецької западини
 24. Положення родовищ нафти і газу в структурі Передкарпатського прогину
 25. Ознаки структурного зв’язку родовищ нафти з зонами глибинних розломів
 26. Ознаки генетичного зв’язку родовищ нафти з зонами глибинних розломів
 27. Перенесення закономірностей промислових областей на поки непромислові райони
 28. Перспективи нафтогазоносності України в світлі розломної тектоніки
 29. Деякі загальні і окремі рекомендації для постановки пошукових робіт
 30. Література
tectonics_ukraine

Чебаненко І.І. Розломна тектоніка України. – К.: Наукова думка, 1966. – 180 с.