Активність молодих зірок

Зміст

  1. Вступ
  2. Коротко про фізику Сонця. Хромосфера, аркова структура корони, локальні магнітні поля та сонячна активність
  3. Прогнози, прогнози… Перехід від Сонця до зірок, конвекція та нагрів плазми у зовнішній атмосфері, зоряні вітри та охолодження корон
  4. Рентгенівське випромінювання зоряних корон. Зірки ранніх спектральних класів, очікуваний максимум у F-зірок, два рівні рентгенівського випромінювання червоних карликів, зв’язок з осьовим обертанням
  5. Активний – значить молодий. Від протозірки до зірки головної послідовності, стадія зірок типу Т Tau, зв’язок рентгенівського випромінювання з віком, петлі в зіркових коронах, уповільнення обертання через зоряний вітер
  6. Хромосфера та перехід до корони. Короткохвильове випромінювання зірок, цикли активності, активність у хромосфері та перехідній області від хромосфери до корони, витікання речовини у пізніх гігантах та надгігантах
  7. Спалахи на зірках. Характеристики спалахів, фізика імпульсних явищ, спалахи на гігантах, коротко про радіовипромінювання зірок пізніх спектральних класів
  8. Висновки
  9. Література
the_activity_of_young_star

Кацова М.М., Лившиц М.А. Активность молодых звезд. – М.: Знание, 1986. – 64 с.