Зоологія хребетних. Частина перша

Зміст

 1. Передмова
 2. Вступ
 3. Тип хордові
 4. Нижчі хордові, їх походження і еволюція
 5. Підтип 1. Безчерепні — ACRANIA
 6. Клас головохордові — CEPHALOCHORDATA
 7. Підтип 2. Покривники, або личинковохордові
 8. Класс асцидії – ASCIDIAE
 9. Класс сальпи – SALPAE
 10. Клас апендикулярії – APPENDICULARIAE
 11. Підтип 3. Хребетні, або черепні – VERTEBRATA, SEU CRANIOTA
 12. Відділ безщелепні, або ентобранхіати – AGNATHA, SEU ENTOBRANCHIATA
 13. Класс птераспідоморфи – PTERASPIDOMORPHI
 14. Класс цефалоспідоморфи – CEPHALASPIDOMORPHI
 15. Класс круглороті – CYCLOSTOMATA
 16. Відділ щелепороті, або ектобранхіати, – GNATHOSTOMATA, SEU ECTOBRANCHIATA
 17. Надлас риби – PISCES
 18. Класс Хрящові риби – CHONDRICHTHYES
 19. Класс Кісткові риби – OSTEICHTHYES. Частина перша
 20. Класс Кісткові риби – OSTEICHTHYES. Частина друга
 21. Класс Кісткові риби – OSTEICHTHYES. Частина третя
 22. Надкласс чотириногі (наземні хребетні) – TETRAPODA, SEU QUADRUPEDA
 23. Класс земноводні, або амфібії – AMPHIBIA. Частина перша
 24. Класс земноводні, або амфібії – AMPHIBIA. Частина друга
 25. Рекомендована література
zoology-of-vertebrates-part-one

Наумов Н. П., Карташев Н. Н. Зоология позвоночных. – Ч. 1. – Низшие хордовые, бесчелюстные, рыбы, земноводные: Учебник для биолог. спец. ун-тов. – М.: Высш. школа, 1979. – 333 с.