3 years ago
No comment

Sorry, this entry is only available in
Ukrainian
На жаль, цей запис доступний тільки на
Ukrainian.
К сожалению, эта запись доступна только на
Ukrainian.

Ровенська область розташована на західній окраїні Руської плат­форми, у межах трьох головних структурних елементів — Українського щита та його західного схилу (Волино-Подільської плити), а західна її частина захоплює східне крило Львівського прогину. На північному сході область займає крайову зону Прип’ятського прогину (рис. 3).

Тектонічна схема Рівненської обалсті...

Тектонічна схема Рівненської обалсті…

Український щит захоплює територію Ровенщини своєю північно-західною ок­раїною, у межах якої докембрійський кристалічний фундамент перекривається лише тонким шаром відкладів антропогену або безпосередньо виходить на денну поверх­ню. На захід від лінії Клесів—Соснове—Корець кристалічний фундамент заглиб­люється і перекривається комплексами молодших відкладів. Власне тут починається західний схил Українського щита, який досить широкою смугою (70—120 км) про­стягається у межах області з півночі на південь. Поверхня фундаменту знижується у західному напрямку під незначним кутом (1—2°), але вже на межі з Львівським прогином (приблизно на меридіані м. Дубно) кристалічні породи опускаються на глибину 2500—2700 м. Значне абсолютне занурення фундаменту на порівняно неве­ликій відстані при надзвичайно малих кутах падіння кристалічної поверхні свідчить про наявність на західному схилі Українського щита системи тектонічних порушень (скидів), які простягаються у субмеридіональному напрямку. Наявність цих розломів підтверджується і геофізичними даними, хоча в цілому вони вивчені ще недостатньо. Субмеридіональні розломи надають західному схилу Українського щита характеру гігантських сходів, розбитих до того ж розломами субширотного напрямку, що зу­мовлює складну блокову будову кристалічного фундаменту.

Блоковий характер будови кристалічної основи зберігається, очевидно, і на крайньому південному заході області, де фундамент занурюється на глибину до 3000 м і більше.

Субмеридіснальні розломи, безперечно, розділяють головні структурні елементи, але ці тектонічні порушення виявлені і підтверджені не завжди.

Блокова будова кристалічного фундаменту зумовила наявність численних вер­тикальних переміщень, перекосів, різних знижень та раптових піднять докембрійської основи. Зокрема, на території області досить чітко виділяється Дубровицьке зни­ження фундаменту, обмежене широтним розломом з півдня та крайовим разломом Українського щита на сході. Разом з тим Дубнівський блок, який обмежений Луцьким, Кременецьким та Ровенським розломами, дещо піднятий порівняно з су­сідніми блоками.

Розломна тектоніка зумовила поширення у межах Ровенської області давніх покривів ефузивних порід і нерівномірне нагромадження комплексів осадових від­кладів.