7 years ago
No comment

Sorry, this entry is only available in
Ukrainian
На жаль, цей запис доступний тільки на
Ukrainian.
К сожалению, эта запись доступна только на
Ukrainian.

Ви не замислювалися над тим, чи можуть рослини мандрувати? На нашій планеті існує близько 300 ти­сяч видів вищих рослин. Кожний з них займає певну площу — ареал. На цій території вид є невід’ємною частиною певних рослинних угруповань, перебуває з іншими видами у складних взаємовідношеннях, які склалися в процесі еволюції. Кожній частині світу, флористичній області, зоні притаманна своєрідна су­купність видів (флора), яка склалася протягом сто­літь під впливом умов навколишнього середовища. Яким чином деякі види рослин раптово з’являються за тисячі кілометрів від свого природного ареалу і з легкістю оселяються в новій місцевості? Звідки в Пів­нічній Америці, Африці й Австралії взялася європей­ська рослина фіалка триколірна? Як потрапило до України просо волосовидне з Північної Америки? Як дісталися далеких берегів Америки наш звичай­ний пирій повзучий або середземноморські рослини плевел п’янкий та вівсюг? Чому рослини американ­ських прерій засмічують поля і сади України, а наші звичайні степові рослини — придорожні смуги США і Мексики, середземноморські види ростуть в Бразилії, а південноамериканські в Африці чи в Індії? Таких питань можна поставити безліч. Є місцевості, де можна побачити представників майже з усіх кон­тинентів.

Отже, рослини можуть мандрувати і, як бачимо, на дуже великі відстані. Мимовільними помічниками в цих мандрівках є люди, тварини, вітер, течії річок, які відіграють для них роль своєрідних «транспортних» засобів. Найефективнішими з них виявилися ті, що пов’язані з діяльністю людини, оскільки дають можливість рослині за короткий час перетнути не­придатні для її життя райони і досягти місцевості зі сприятливими умовами існування, так званого по­тенціального ареалу.

Звичайно, мандрує не сама рослина, а та її час­тина, що містить у собі зародок нового життя, так звана діаспора (походить від латинського слова, що в перекладі означає «розсіватися:»). Це може бути окрема насінина або плід, бульба, цибулина, частина кореневища, виводкові бруньки, відсадки, тобто все, що може певний час існувати поза землею. А щоб розсіювання було ефективним, у діаспор ви­никло багато цікавих пристосувань до користування найрізноманітнішим «транспортом». Найкраще «ос­нащені:» діаспори бур’янів, особливо тих, що нале­жать до невгамовного племені кочівників — адвен­тивних рослин.

Про те, як мандрують ці рослини, які пристосуван­ня забезпечують їм успішне проникнення у віддалені райони і чим обертаються ці мандри для суспільства, розповідається на сторінках цієї книжки.