7 years ago
No comment

Sorry, this entry is only available in
Ukrainian
На жаль, цей запис доступний тільки на
Ukrainian.
К сожалению, эта запись доступна только на
Ukrainian.

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

КЕС, пов’язана з проявом руслових процесів, полягає у виникненні такого стану русла, інтенсивності і спрямованості руслових деформацій, в результаті якого відбуваються незворотні зміни в самому руслі й порушується функціонування пов’язаного з річкою природно-антропогенного ландшафту (руйнування земель і споруд на берегах, що використовуються, підтоплення або висушування прилеглих територій, замулювання річок, їх деградація і зникнення). В природних умовах КЕС виникає рідко, русла річок знаходяться звичайно в стані динамічної стійкості, реагуючи на зміну природних умов повільними (що продовжуються сторіччя і тисячоліття) направленими деформаціями, в основному, вертикальними, що змінюють поздовжній профіль річки; горизонтальні деформації мають переважно періодичний характер, відбуваються швидко, іноді катастрофічно, збільшуючи інтенсивність із зростанням розмірів річки, але, з погляду небезпеки для людини (екологічної напруженості), є потенційними доти, поки не починається експлуатація річки і надрічкових територій. Звичайно їх можна передбачити. Багатовіковий досвід поселення людини на берегах річок і достатній ступінь розвитку вчення про руслові процеси дозволяє уникати кризових ситуацій, прогнозувати руслові деформації і вживати превентивних заходів для недопущення розвитку екологічної напруженості. КЕС можуть виникнути тільки при стихійних лихах або, що більш типово, непродуманому розташуванні населених пунктів, інженерних об’єктів і споруд, зведених без проведення необхідних досліджень і, відповідно, без прогнозу і обліку переформовувань русла. До цього ж призводить відсутність моніторингу руслових процесів, унаслідок чого небажаний і несприятливий розвиток деформації русел виявляються вже тоді, коли стоїть загроза або навіть відбувається руйнування річкою об’єктів на берегах, у тому числі житлових будівель, комунікацій і т.д. При цьому не враховується, що будь-яке освоєння річки і надрічкових територій пов’язано з ризиком виникнення небезпеки через розмиви берегів, акумуляції наносів та інших форм прояву руслових процесів.

При антропогенному навантаженні виникнення КЕС залежить від певних природних передумов, які можуть прискорити або, навпаки, уповільнити їх настання: кількості і крупності наносів, що транспортуються річкою, геологічної будови берегів і дна річки, гідрологічного режиму річки, її похилу і т.д. Так, річки з малими похилами, що протікають в умовах вільного розвитку руслових деформацій (тобто формуючи свої русла в рихлих породах), в оточенні гідроморфних ландшафтів, відрізняються мінімальною стійкістю до більшості видів антропогенної дії і досягають КЕС значно швидше, ніж річки піднесених рівнин, низькогірь і т.д., мають врізані русла і великі похили.

Порушення стану динамічної стійкості в результаті дії антропогенних чинників приводить до виникнення спрямованих деформацій поздовжнього профілю – ерозії або акумуляції наносів як реакції на зміни гідрологічного режиму і балансу наносів, що відображають тенденцію річки до відновлення стану рівноваги. При цьому КЕС виникає тоді, коли відновлення природного стану неможливе, що відбувається при докорінній зміні режиму стоку води, різкій інтенсифікації горизонтальних деформацій, порушенні стадійності розвитку руслових форм, значному підвищенні (акумуляція) або пониженні (ерозія) відміток дна русла.