7 years ago
No comment

Sorry, this entry is only available in
Ukrainian
На жаль, цей запис доступний тільки на
Ukrainian.
К сожалению, эта запись доступна только на
Ukrainian.

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Руслові кар’єри для видобутку будівельних корисних копалин віднесені до активних інженерних споруд другої категорії, тобто таких, вплив яких призводить до локальної зміни деяких характеристик провідних чинників. Цей вплив не викликає докорінної перебудови русла, а стосується лише розвитку основних його форм.

При розробці руслових кар’єрів глибина розробки досягає 12 м. Основним аспектом впливу кар’єрів на річку є морфологічний: змінюється природна форма поперечного перерізу, знищуються мезо- та мікроформи руслового рельєфу, змінюється форма русла. При цьому з русла видаляється великий об’єм руслотвірного алювію. Глибина русла у кар’єрах зазвичай значно перевищує природну, яка відповідає витраті води, формі поперечного перерізу та складу руслотвірних наносів. Збільшення площі поперечного перерізу та зміна його форми спричинює зменшення швидкостей течії, утворення застійних зон. Зазвичай у таких місцях на великій відстані знищуються перекати, осередки, острови, руслові мікроформи. Це зумовлює зменшення похилу водної поверхні. Суттєві зміни морфології русла призводять до корінної зміни балансу стоку руслоформуючих наносів. Нижче крупних відпрацьованих кар’єрів розвивається глибинна ерозія. Взагалі реакція русла річки на розробку кар’єрів залежить від геолого-геоморфологічних факторів та від складу алювію.

Для запобігання шкідливим наслідкам необхідно застосовувати метод інженерної стабілізації за допомогою системи русловиправляючих споруд, що застосовуються для боротьби зі шкідливим впливом судноплавних прорізів. При цьому причали, мости, переходи трубопроводів і інші інженерні споруди, що спроектовані з розрахунку на природний гідрологічний режим і знаходяться в районі кар’єрів, опиняються в несприятливих умовах експлуатації. Швидкості течії на ділянках видобутку піщано-гравійної суміші (ПГС) різко зменшуються, іноді в 2-3 рази і більш. Це сприяє як уповільненню водообміну і накопиченню шкідливих домішок, так і посиленому руйнуванню берегів й інженерних об’єктів на берегах і в руслах річок, що веде до екологічних наслідків, особливо в районах великих населених пунктів.

Механізм дії руслового кар’єру на поздовжній профіль річки, а через нього і на інші складові системи потік-русло полягає в такому. Завдяки зменшенню транспортуючої здатності потоку кар’єри перехоплюють повністю стік руслоформуючих і частину стоку зважених наносів. Дефіцит наносів відчувається вже на стадії розробки кар’єру, особливо при великих об’ємах видобутку. Річ у тому, що нерідко об’єм видобутку в декілька разів перевищує об’єм стоку руслоформуючих наносів. На ділянках масового розташування кар’єрів, де вони з певною періодичністю розподілені уздовж річки, регресивна і трансгресивна ерозії йдуть одночасно, перекриваючи одна одну і призводячи до значних трансформацій поздовжнього профілю річки.

Таким чином, неминучим результатом розробки руслових кар’єрів ПГС є посадка рівнів води, особливо в періоди малої водності річки (в межень). Цим визначається цілий ряд екологічних наслідків: погіршення водообміну і накопичення забруднень у кар’єрах, пониження рівня ґрунтових вод і висушення заплави, обвалення берегів і розташованих на них будівель і споруд, вихід із ладу водозаборів і порушення водопостачання. За величиною посадки рівнів можна опосередковано судити про ерозію дна річки, хоча посадка рівнів звичайно більша, ніж пониження відміток дна річки, оскільки її величина залежить ще від ступеня зміни форми поперечного перерізу русла. Глибинна ерозія веде до руйнування підводних і надводних переходів комунікацій і сприяє розповсюдженню посадки рівнів вгору і вниз за течією. Тому величина посадки рівнів може бути прийнята як критерій оцінки екологічної напруженості, що виникає при розробці руслових кар’єрів. Екологічна напруженість не виникає, якщо сумарне пониження рівня води за весь час дії навантаження не перевищує 10 см; найбільша екологічна напруженість, пов’язана з розробкою кар’єрів в руслах річок, виникає, якщо щорічне пониження рівня перевищує 10 см, а сумарна посадка рівнів більша 1 м.

Найбільша екологічна напруженість створюється при масовому, практично безперервному, розташуванні кар’єрів по довжині ділянки річки, коли виникають глибокі штучні плесові улоговини, знищуються крупні форми руслового рельєфу – перекати, острови. Значний вплив на рівневий режим роблять також дуже великі кар’єри, довжина і ширина яких зіставляється з розмірами русла, а об’єм вилученого матеріалу в декілька разів перевищує стік руслоформуючих наносів за період експлуатації руслового родовища ПГС.