Teaching of geography

guidelines_on_implementation_of_the_master_of_work

Guidelines on implementation of the master of work

Методичні рекомендації щодо виконання магістерської роботи. Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2009. – 24 с.

visibility-and-modeling-in-training

Visibility and modeling in training

Фридман Л.М. Наглядность и моделирование в обучении. – М.: Знание, 1984. – 80 с.

about-the-education-of-moral-feelings

About the education of moral feelings

Гаврилова Т.П. О воспитании нравственных чувств. – М.: Знание, 1984. – 80 с.

problems_teaching_geography_schools

Problems teaching of geography in schools

Проблеми викладання географії у школі: Конспект лекцій /укл. Кирилюк С.М. – Чернівці: Чернівецький національний університет , 2011. – 124с.

the-pupil-writes-an-essay

The pupil writes an essay

Айзерман Л.С. Школьник пишет сочинение. – М.: Знание, 1977. – 64 с.

school_meteorological_station

School meteorological station

Поріцький В.І. Шкільна метеорологічна станція. – К.: Радянська школа, 1953. – 118 с.