7 років тому
Немає коментарів

Число Лохтіна – застосовується для обчислення ступеня стійкості річкового русла й має вигляд Л=d/I.

Число Фруда – враховує рухливість донних частинок та зміну елементів руху за довжиною потоку в часі. Число Фруда ще називають коефіцієнтом рухливості та енергетичною характеристикою потоку. Для гірських і, частково, передгірських річок характерні прояви бурхливого руху потоків та їх частин. Ця особливість здавна вивчається дослідниками руслових процесів. Основним критерієм появи бурхливої течії вважається перехід чисел Фруда вище одиниці.

F_1

Яри – негативні з крутими схилами, сильно розгалужені ерозійні форми рельєфу, утворення яких пов’язане з діяльністю тимчасових водних потоків.

Рис. Я 1. Яр

Рис. Я 1. Яр

Довжина ярів може коливатися в широких межах, від кількох десятків метрів до кількох км, ширина від декількох м до багатьох десятків м, глибина звичайно кілька метрів (найбільш глибокі яри – десятки м).