7 років тому
Немає коментарів

Гаф – лагуна в гирлі ріки південного узбережжя ріки (типу Чорноморського лиману), відділена від моря островами або вузькими пісковими косами. Гафи утворюються внаслідок дії прибережної течії та морського припливу.

Географічне руслознавство вивчає зональні, регіональні (басейнові) та місцеві особливості прояву руслових процесів, обґрунтовує регіональні схеми розвитку руслових процесів за всією довжиною річок або на їх ділянках різної протяжності, виявляє взаємозв’язки з процесами в їх басейнах, вивчає й описує русла конкретних річок.

Гідрограф – графік зміни витрати води в річці протягом якогось часу. Гідрограф будується на основі даних про щоденні витрати води в місці спостереження за річковим стоком.

Рис. Г 1. Гідрограф

Рис. Г 1. Гідрограф

Гідрологічна мережа – сукупність річок та інших постійно або тимчасово діючих, а також озер і боліт на будь–якій території.

Гідрологічна станція – 1. Пункт, що проводить спостереження й вивчає гідрологічний режим водних об’єктів. Г.с. поділяють на річкові, озерні, болотні, воднобалансові, сніголавинні, селестокові, льодовикові, морські. 2. Пункт з визначеними координатами в морі, озері, водосховищі, де ведеться серія гідрологічних спостережень.

Гідрологічний режим – закономірні зміни водного об’єкта в часі, зумовлені головним чином кліматичними особливостями. Г.р. виявляється у змінах рівня і витрати води, льодових явищ, температури води, кількості і складу наносів, концентрації мінеральних речовин русла річки тощо.

Гирло – кінцева ділянка річки в місці впадання її в море, озеро, водосховище або в іншу більшу річку.

Глибина ерозійного врізу – величина поглиблення річкової та яружно–балкової мережі в товщу земної кори в межах створів, що розглядаються, або ділянок деякої протяжності.

Гребля – гідротехнічна споруда, що перегороджує русло річки, болото або інший водотік для підняття рівня води перед нею з метою створення водосховища, створення напору води для використання її енергії в ГЕС, водопостачання населених пунктів чи промислових об’єктів. По верхній частині греблі, зазвичай прокладається транспортна магістраль для проїзду через неї. Відома як синонім гатки або гаті – настилу з дерева, хмизу та інших будівельних матеріалів для проїзду через болото чи водотік. Спільні для всіх видів гребель визначення понять: верхній б’єф – акваторія, що утворюється перед греблею; нижній б’єф – водотік за греблею; напірна грань (напірний укіс) – поверхня греблі з боку верхнього б’єфа; низова грань (низовий укіс) – поверхня греблі з боку нижнього б’єфа; підошва (підземний контур) – основа греблі, що контактує з ґрунтом, на якому вона зведена; гребінь – верхня горизонтальна частина греблі, на якій зазвичай розміщають транспортні магістралі; підпір – піднесення рівня води, що виникає внаслідок перегороджування або звуження русла водотоку чи змін умов стікання підземних вод; рисберма – укріплення русла потоку в межах гідротехнічної споруди безпосередньо за водобоєм.

Гребля характеризується такими величинами:

–          рівень мертвого об’єму – об’єм, що призначений для осадження наносів за весь термін експлуатації водосховища. При забиранні води з водосховища для водопостачання рівень води у ньому не повинен бути нижчим за рівень мертвого об’єму;

–          нормальний рівень підпору – рівень, що відповідає розрахунковому об’єму водосховища;

–          форсований рівень підпору – максимально можливий (аварійний) рівень води у водосховищі, перевищення якого неприпустиме.

Греблі за матеріалами, які використані для їх спорудження, бувають таких типів: насипні, суцільнокам’яні, металеві, дерев’яні та комбіновані.

Греблі за способом сприйняття навантажень поділяють на кілька видів: гравітаційні, контрфорсні, арочні та комбіновані (арочно–гравітаційні).

За способом пропускання води греблі поділяють на глухі, водозливні та фільтрувальні.

Гряда – підвищення донного рельєфу витягнутої форми, що виникає в руслах водотоків, здійснюючих транспорт донних наносів.

Відповідно до утвореного матеріалу та в залежності від їх розміщення по відношенню до середньої лінії русла водотоку розрізняють: піщані гряди, гравійно–піщані гряди, гра-війно–галькові гряди, поздовжні гряди, поперечні гряди, перекошені гряди.

Рис. Г 2. Гряда

Рис. Г 2. Гряда