7 років тому
Немає коментарів

Наноси – тверді частинки, утворені внаслідок розмивання русел і ерозії водозборів, що їх переносять водотоки та течії у водойми.

Завислі наноси – це наноси, які у завислому стані переносить водний потік. Рухомі наноси – це наноси, переміщувані водним потоком у придонному шарі, які рухаються, ковзаючись, перекочуючись чи стрибками. Донні наноси – наноси, які формують річкове русло, заплаву чи ложе водойми, взаємодіючи з водною масою.

Обвалування русла – загромадження земляними валами території для захисту від затоплення водами прилеглих водойм. Обвалування також захищає вибухонебезпечні об’єкти від вибухової хвилі. Фронт обвалування звичайно складається з одного, рідше двох рядів гребель, розташованих уздовж берегової лінії або по периметру ділянки території, що захищається (кільцеве обвалування). На випадок місцевого прориву валів влаштовують траверси (поперечні греблі), що розділяють територію, що захищається, на ряд відсіків і локалізують її затоплення. Забезпечити стійке землеробство на родючих прибережних і заплавних землях (зокрема, в низинах і дельтах річок) можна улаштуванням обвалування.

Озеро–стариця – Див. заплавне озеро.

Осередки – відокремлені від берегів скупчення наносів у руслі річки у вигляді невисоких, зазвичай позбавлених рослинності, затоплених або частково оголених рухливих островів або відмілин, переважно продовгуватої, витягнутої форми.

Рис. О 1. Осередковий тип руслового процесу

Рис. О 1. Осередковий тип руслового процесу

Закріплення осередків рослинністю при умові намиву, що продовжується і далі, може призвести до переходу їх в острови, відносно стійкі та рідко затоплювані. При масовому поширенні осередків у руслі річки виділяють осередковий тип руслового процесу, тобто тип деформації русла, при якому основні зміни в його будові здійснюються в результаті переформування великих піщаних гряд, що сповзають у повінь та припиняють рух у межень.