7 років тому
Немає коментарів

Паводок – значне підвищення водності річки в межах річного циклу, що виникає нерегулярно (на відміну від повені); утворюється під час сильних дощів чи під час відлиги.

Перекат – мілководна ділянка русла ріки у вигляді вала, підводної гряди, що пересікає русло під деяким кутом.

Перехват ріки – природне захоплення стоку однієї ріки руслом іншої ріки, що має більшу ерозійну активність і протікає на нижчому гіпсометричному рівні.

Рис. П 1. Перехват, що готується

Рис. П 1. Перехват, що готується

Плесо – порівняно глибока ділянка русла між двома перекатами. Утворюється там, де під час повені швидкість течії велика та інтенсивно розмивається дно.

Рис. П 2. Плесо

Рис. П 2. Плесо

Площинна ерозія (площинний змив) – змивання частинок пухких продуктів вивітрювання і ґрунту та перенесення їх униз по схилу. Завдає великої шкоди ґрунтам, оскільки змиває найбільш родючу поверхневу частину, збагачену гумусом. Унаслідок площинного змиву колишні підвищені місця поступово знижуються, а схили виположуються й набувають плавних обрисів.

Повінь – щорічно повторювана фаза водного режиму, що характеризується найбільшою кількістю води в річці та максимальними рівнями. Виникає внаслідок рясних дощів, інтенсивного танення снігу, льодовиків та ін.

Падіння ріки – різниця відміток висот поверхні води у двох точках вздовж течії ріки, що розташовані на деякій відстані один від одного. Різниця висот між витоком і гирлом називається повним падінням ріки. Звичайно вираховують падіння ріки на 1 км русла. Для рівнинних рік воно складає кілька см/км, для гірських –кілька м/км.

Похил ріки – відношення падіння до її довжини. Для всієї ріки її похил знаходять шляхом вирахування похилів на окремих ділянках, а потім усереднення цих даних.