7 років тому
Немає коментарів

Тальвег (нім. Talweg, від Tal – долина і Weg – дорога) – лінія, яка з’єднує найнижчі точки дна річкової долини (в основному проходить по руслу річки), яру чи балки.

Твердий стік – маса завислих і волочених по дну та розчинених речовин, що проносяться рікою через поперечний переріз за певний проміжок часу.

Тераси (від лат. terra – земля) – природні горизонтальні або слабонахилені площини різного походження, що характеризуються схожістю зовнішнього вигляду (у кожної тераси зазвичай є площадка, уступ, бровка, тиловий шов) і часто розміщуються в кілька ярусів одна над одною. Найбільш поширені річкові тераси, по берегах водойм формуються морські тераси та озерні тераси. Утворення терас пов’язане з нерівномірними тектонічними підняттями й опусканнями, змінами клімату (насамперед зволоженням), евстатичними коливаннями рівня водного басейну (завдяки чому зустрічаються підводні тераси, розміщені нижче сучасного рівня моря або озера).

Тимчасовий водотік – водотік, переміщення води в якому відбувається протягом меншої частини року.

Рис. Т 1. Тимчасовий водотік

Рис. Т 1. Тимчасовий водотік