7 років тому
Немає коментарів

Улоговина – верхня частина (по течії) гідрографічної мережі, являє собою слабовиражену витягнуту впадину водноерозійного походження з пологими, зазвичай задернованими схилами та рівним, увігнутим, нахиленим дном.

Рис. У 1. Схематичне зображення улоговини

Рис. У 1. Схематичне зображення улоговини

Уріз води – лінія пересікання водної поверхні водоймища з поверхнею суші, тобто межа води біля берега водоймища.

Фарватер – смуга глибин у руслі ріки, найбільш сприятлива для плавання суден, вважається лінією найбільших глибин.