Магістерську роботу зазвичай виконують у такій послідовності:

1. обирають тему;

2. з’ясовують об’єкт, наукову проблему та предмет;

3. визначають мету й завдання;

4. виявляють, відбирають і вивчають літературу з теми та інші джерела інформації, наприклад електронні, в яких висвітлюються питання;

5. складають попередній план дослідження, розробляють композицію та рубрикацію;

6. викладають теорію та застосовувані методики;

7. формулюють висновки й рекомендації;

8. оформляють список використаних джерел, додатки та покажчики;

9. здійснюють літературне редагування й технічне оформлення.

a) Виконану згідно всіма вимогами магістерську роботи здають до майстерні для виконання палітурних робіт.

Потім готову магістерську роботу подають на рецензування.

Отримавши магістерську роботу й рецензію на неї, магістрант здійснює безпосередню підготовку до захисту й захист магістерської роботи.