№ 480-481

Сучасні аспекти дослідження лісокористування у концепції збалансованого розвитку. Данілова О.М., Сівак В.К., Білокінь М.В.

Сучасні аспекти дослідження лісокористування у концепції збалансованого розвитку [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2014/07/480_481_018_Danilova_.pdf]

Водні антропогенні ландшафти Подільських Полісь. Чиж О.П.

Водні антропогенні ландшафти Подільських Полісь [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2014/07/480_481_017_Chij.pdf]

Історичні етапи розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Паламарюк М.Ю.

Історичні етапи розвитку сільського зеленого туризму в Україні [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2014/07/480_481_016_Palamaruk.pdf]

Сільськогосподарська спеціалізація та територіальна організація аграрного виробництва Західноукраїнського регіону. Сухий П., Заячук М., Тюфтій А.

Сільськогосподарська спеціалізація та територіальна організація аграрного виробництва Західноукраїнського регіону [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2014/07/480_481_015_Suhii_.pdf]

Туристсько-рекреаційний ландшафт: ієрархічна структура таксономічних одиниць та їх функціональна характеристика. Дутчак С.В.

Туристсько-рекреаційний ландшафт: ієрархічна структура таксономічних одиниць та їх функціональна характеристика [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2014/07/480_481_014_Dutchak.pdf]

Становлення і розвиток ландшафтної та ландшафтно-геохімічної екології. Гуцуляк В.М., Олару Л.Р.

Становлення і розвиток ландшафтної та ландшафтно-геохімічної екології [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2014/01/480_481_013_Guculyak_.pdf]  

Формування та розвиток туристичного бізнесу міста Києва (поч. XX ст.). Глибовець В.Л.

Формування та розвиток туристичного бізнесу міста Києва (поч. XX ст.) [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2014/01/480_481_012_Glibovec.pdf]

Процеси корпоратизації в українській авіакосмічній промисловості в умовах глобалізації. Нагорна М.М.

Процеси корпоратизації в українській авіакосмічній промисловості в умовах глобалізації [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2014/01/480_481_011_Nagorna.pdf]

Історико-географічні дослідження і аналіз художньої спадщини. Шаповалова О.

Історико-географічні дослідження і аналіз художньої спадщини [download=/wp-content/uploads/2014/01/480_481_010_Shapovalova.pdf]

Етапи формування сучасного міського простору Чернівців. Колядинський П.В.

Етапи формування сучасного міського простору Чернівців [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2014/01/480_481_009_Kolyadinskii.pdf]

Динаміка формування поселенської мережі Івано-Франківської області в XIV-XXI ст. Гищук Р.М.

Динаміка формування поселенської мережі Івано-Франківської області в XIV-XXI ст. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2014/01/480_481_008_Gischuk.pdf]

Основні риси розвитку методології суспільної географії в Україні у XX столітті. Олійник Я., Шевчук С.

Основні риси розвитку методології суспільної географії в Україні у XX столітті [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2014/01/480_481_007_Oliinik_.pdf]

Українська соціально-географічна думка в персоналіях другої половини XIX – початку XX століття. Кузишин А.В.

З другої половини ХІХ ст. в українській географічній думці почала впевнено приживатись ідея про значущість соціального, суспільного для повноцінного територіального розвитку суспільства. Праці тогочасних українських вчених були присвячені проблемам системи населення та розселення, географії релігії, географії побуту та географії способу життя. З кін. ХІХ – в перш. пол. ХХ ст. завдяки цим напрацюванням Україна йшла […]

Анатолій Швиденко – науковець і вчитель (до 85-річчя з дня народження). Данілова О.М., Бойко І.Д., Сівак В.К.

25 березня 2009 року виповнилося б 85 років видатному українському вченому, лісівнику, доктору сільськогосподарських наук, професору, Дійсному члену Лісівничої академії наук України, яскравій і неординарній особистості, корифею лісівничої справи на Буковині Анатолію Йосиповичу Швиденку. Наукова, педагогічна та творча діяльність Анатолія Йосиповича тісно повязана з географічним факультетом Чернівецького національного унверситету. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/480_481_005_Danilova_.pdf]

Еволюція предметних представлень географії: історичний нарис. Топчієв О.Г.

Протягом своєї більш ніж двохтисячолітньої історії географія зазнала численних методологічних трансформацій радикальних змін своїх предметних представлень та головних парадигм [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/480_481_004_Topchiev.pdf]

Теоретичні етапи розвитку ландшафтознавства в Україні. Позаченюк К.А.

Розвиток географії, включаючи ландшафтознавства, йшов за рахунок як внутрішніх, так і зовнішніх процесів, які формували наукові етапи розвитку науки. Таких етапів у географії можна виділити сім, не враховуючи етапу її становлення [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/480_481_003_Pazachenuk.pdf]  

Наукові засади національного географічного краєзнавства. Костриця М.Ю., Костриця М.М.

Дослідження історії географічного краєзнавства і становлення його як самостійної галузі знань – надзвичайно актуальне завдання сьогодення. Необхідність побудови нової парадигми цієї галузі знань вимагають переоцінки її виникнення з позицій сучасного рівня розвитку географічної науки. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/480_481_002_Kostrica_.pdf]  

Еволюція географічного середовища і сучасна географія. Андрейчук В.

  На думку багатьох учених, сучасна географія перебуває у серйозній кризі1 . Деякі навіть висловлюють сумнів: а чи існує ще географія як така? Якщо так, то чим вона є, і що досліджує? У чому суть географії, як самостійної науки? [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/480_481_001_Andreichuk.pdf]