№ 519-520

Аналіз особливостей реалізації механізму державного управління туристичною галуззю (на прикладі Тернопільської області). Флінта Н.

Виявлено особливості реалізації механізму державного управління туристичною галуззю в Тернопільській області. Визначено основні нормативно-правові документи, які регламентують діяльність туризму в регіоні, а саме: Програма розвитку туризму в Тернопільській області на 2009-2012, Стратегія розвитку Тернопільської області до 2015 року та ін. Досліджено розвиток сучасної туристично-рекреаційної інфраструктури та туристичних продуктів в області та визначено основні проблеми, які […]

Проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму у Харківському регіоні. Євтушенко Н.А.

У статті сформовані проблеми галузі міжнародного туризму в Харківській області. Проаналізовані рекреаційно – туристичні ресурси, узагальнені та проаналізовані спроможність і перспективи Харківського регіону, що дозволять регіону стати одним із лідируючих в галузі туризму по Україні. Ключові слова: рекреаційно-туристичні ресурси, міжнародний туризм, природно-рекреаційний потенціал, фактори гальмування, перспективи розвитку. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/519_520_044_Evtushenko.pdf]

Ландшафтне картографування підземних порожнин з метою туристичного використання (на прикладі карстових печер Поділля). Ховалко А.Б.

Розглянуто необхідність й головні принципи здійснення ландшафтного картографування печерних систем. Визначено послідовність створення головних картографічних моделей: загальної ландшафтної карти, інвентаризаційної, оціночних і карт рекомендацій, що дозволяє ефективно планувати й проводити туристично-рекреаційну діяльність. Ключові слова: печерні ландшафтні системи, принципи картографування, послідовність створення ландшафтно-прикладних карт. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/519_520_043_Hovalko.pdf]

Перспективи розвитку рекреаційно-туристичної діяльності на території міста Іллічівськ і його околицях. Царук Л.О.

З моменту переходу в міський статус (1973 р.) минуло 37 років. Але історія території міста Іллічівськ, на якій він розташований, природні фактори цієї місцевості м’який клімат, тепле Чорне море з піщаними пляжами представляють все більший інтерес для його жителів і туристів з багатьох країн світу. У межах міста основою для рекреаційної діяльності служать паркові і […]

Рекреаційні ресурси як фактор розвитку систем розселення (на прикладі Передкарпаття). Литвинчук З.Ю.

У статті досліджено рекреаційні системи розселення Передкарпаття. Визначено основні риси впливу на системи розселення наявності і структури рекреаційних ресурсів території. Головним об’єктом дослідження є Івано-Франківська область як перспективний рекреаційно-туристичний осередок України. Виділено основні види рекреаційно-туристичної діяльності в регіоні. Окреслено характер впливу локалізації і рівня освоєності рекреаційних ресурсів на розвиток рекреаційних систем розселення. Поглибленню досліджень рекреаційного […]

Інвестиційна діяльність в галузі сприяння зайнятості населення в Івано-Франківській області. Левицький О.І.

У праці розглядається та обґрунтовується комплексний і системний аналіз інвестиційної діяльності в сфері зайнятості та безробіття на території Івано-Франківської області в контексті вдосконалення рекреаційного комплексу. Аналіз регіону здійснюється з точки зору їх спрямованості на забезпечення зростання виробництва матеріальних і нематеріальних благ, підвищення економічного потенціалу, вирішення соціальних проблем. На основі отриманих висновків розроблено пропозиції щодо формування […]

Подієвий туризм як складова освоєння етнокультурного простору. Чорненька Н.В.

Окреслено місце подієвого туризму в системі туристичної індустрії. Виділено та обгрунтовано основні тематичні напрями подієвого туризму, а також проаналізовано особливості його організації та вказано на основні аспекти функціонування та перспективи розвитку. Ключові слова: подієвий туризм, етнокультурний простір, туристичний імідж, регіональний розвиток. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/519_520_039_Chornenka.pdf]

Вплив туризму на соціально-культурне середовище (на прикладі Гуцульщини та Кашуб). Чаплінський П., Кібич А.

В статті розглянуті та проаналізовані негативні зміни в соціально-культурному середовищі Гуцульщини та Кашуб – найяскравіше виражених етнографічних груп України та Польщі, які виникають внаслідок розвитку туризму. Запропоновано на даних територіях здійснювати туристичну діяльність за принципами екотуризму. Ключові слова: соціально-культурне середовище, вплив туризму, Гуцульщина, Кашуби, екотуризм. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/519_520_038_Chaplinskii_.pdf]  

Категорія “насиченості відпочинку” у теоретичному арсеналі рекреалогії та курортології.Рутинський М.І.

У праці проаналізовано змістовний потенціал використання категорії “насиченості відпочинку” у дослідженнях рекреаційної сфери людської життєдіяльності. Розроблено моделі насиченості дозвілля. Ключові слова: насиченість відпочиику, самонасиченість відпочинку. програмний туризм, моделі насиченості дозвілля. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/519_520_037_Rutinskii.pdf]

Оцінка туристичної привабливості Західноукраїнських областей в світлі міжнародних туристичних прибуттів. Кузишин А.В., Мариняк Я.О.

В статті обґрунтовано територіальні межі Західноукраїнського туристичного регіону, визначено чинники, які вибрано для його виділення. Пропонується розлога статистична характеристика міжнародних туристичних прибуттів в регіон. Інформація подана в розрізі обласних регіонів, Західноукраїнського регіону загалом. Проведено визначення частки району в загальноукраїнському міжнародному туристичному потоці. В публікації робляться спроби прогнозування розвитку туристичної галузі на найближчий період. Ключові слова: […]

Еколого-правові проблеми рекреаційно-туристичного природокористування у межах природно-заповідних територій та їх причини. Петрина Н.В.

Розглядаються основні проблеми рекреаційно-туристичного природокористування у межах природно-заповідних територій, зокрема: проблеми, пов’язані з можливістю включення природоохоронних територій до рекреаційнотуристичної сфери, та проблеми впливу рекреації і туризму на природні комплекси. Зроблено спробу визначити основні причини існуючих проблем рекреаційно-туристичного природокористування у межах природно-заповідних територій. Ключові слова: рекреаційно-туристичне природокористування, природно-заповідні території, еколого-правова культура, правовий нігілізм. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/519_520_035_Petrina.pdf]

Івано-Франківськ як форпост рекреаційного освоєння Українських Карпат. Гілецький Й.Р., Закутинська І.І.

Туристично-рекреаційна галузь є стратегічним напрямком розвитку туристичної інфраструктури в межах приміської зони Івано-Франківська. Об’єктивно регіон дослідження має всі передумови для інтенсивного розвитку туризму, зокрема цьому сприяють особливості географічного розміщення та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалів. За останні роки спостерігається позитивна динаміка зростання кількості туристів в межах регіону. Мешканці Івано-Франківська зберегли власну […]

До питання економічної оцінки природних рекреаційно-туристичних ресурсів. Кузик С.П.

У статті розглядається методика оцінки природного рекреаційного потенціалу території, обґрунтовується рента концепція економічної оцінки природних рекреаційних ресурсів, а також подаються нові підходи до економічної оцінки туристичних ресурсів в умовах ринкової економіки – метод умовного оцінювання, метод індивідуальних витрат на подорож, метод гедонічного ціноутворення. Ключові слова: економічна оцінка, природні рекреаційно-туристичні ресурси, рентна оцінка, методи оцінювання. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/519_520_033_Kuzik.pdf]

Аспекти розвитку ділового туризму в Закарпатській області. Габчак Н.Ф.

Проаналізовано особливості розвитку ділового туризму в Закарпатському краї. Виділено головні складові бізнес-системи та визначено перспективу її розвитку в майбутньому. Розглянуто повний пакет послуг конференц-сервісу та виокремлено, які туристичні об’єкти в повній мірі можуть його реалізовувати в межах досліджуваної території. Ключові слова: діловий туризм, корпоративні поїздки, інсентив-тури, інфраструктура. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/519_520_032_Gabchak.pdf]

Рекреаційно-ландшафтне облаштування водних ландшафтно-інженерних систем Правобережного Лісостепу України. Гамалій І.П.

Розглянуто рекреаційно-ландшафтне облаштування водних ландшафтно-інженерних систем (ВЛІС) Правобережного Лісостепу України як один із основних напрямків їх екологічної оптимізації. Розроблені основні принципи рекреаційно ландшафтного облаштування ВЛІС басейнів рік Південний Буг, Рось, Дністер. Проаналізований попередній досвід досліджень з цієї проблематики. Встановлено, що рекреаційно-ландшафтне облаштування ВЛІС має враховувати їх естетичні, еколого-географічні особливості і рекреаційні ресурси. Визначено і досліджено […]

Використання методів нечіткої логіки для визначення просторового розподілу рекреаційної привабливості території. Брижак П.М., Виклюк Я.І., Артеменко О.І.

Запропонована модель розрахунку сезонного показника рекреаційної привабливості адміністративно-територіальних одиниць. Створений програмно-алгоритмічний комплекс дозволяє визначити перспективні для розвитку туристичного бізнесу райони, та прогнозувати рівень фінансових надходжень від туристичних підприємств протягом року. Ключові слова: нечітка логіка, рекреаційна привабливість, алгоритм. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/519_520_030_Brijak_.pdf]

Логістичний менеджмент рекреаційно-туристичних ресурсів в контексті “сталого розвитку”: досвід України. Смирнов І.Г., Сировець С.Ю.

Розкрито проблему логістичного менеджменту туристичних ресурсів у контексті логістичної моделі «сталого туризму». На прикладі відпочинкового морського туризму та пізнавального туризму у великому місті розглянуто питання та запропоновано методику визначення оптимального туристичного навантаження та регулювання туристопотоків у туристичних дестинаціях. Ключові слова: логістичний потенціал, туристична густота, туристичне навантаження на рекреаційні ресурси. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/519_520_029_Smirnov_.pdf]

Методичні підходи до визначення впливу рекреаційного природокористування на стан навколишнього природного середовища. Кілінська К.Й.

Розкриті методичні підходи до визначення впливу рекреаційного природокористування на стан навколишнього природного середовища, запропоновано методику визначення рекреаційної різноманітності та прогнозу рекреаційного природокористування. Ключові слова: Рекреаційне природокористування. Оцінка екологічного стану рекреаційного природокористування. Рекреаційна різноманітність. Прогнозування стану рекреаційного природокористування. Метод головних компонентів. Автопрогноз. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/519_520_028_Kilinska.pdf]

Інвестиційна складова перспективного розвитку туристично-рекреаційного комплексу Івано-Франківської області. Павлюк С.М.

В статті проаналізовано місце інвестицій в розвитку туристичної галузі області. Виявлено, що на сучасному етапі туристична галузь не може існувати без трьох взаємопов’язаних складових: інновацій, інвестицій та інформаційного поля. Як відомо впровадження перспективної інвестиційної політики та власне самого процесу інвестування на сьогодні набувають важливого рушійного фактора розвитку регіону. Ключові слова: туристична галузь, інвестування, природокористування, інновації, […]

Передумови ефективної організації рекреаційної діяльності в контексті рекреаційної різноманітності. Скутар Т.Д.

У статті розкрито характеристики функціональної та територіальної різноманітності рекреаційної діяльності та проаналізовано значення рекреаційної різноманітності території як передумови розвитку рекреаційної діяльності. Ключові слова: рекреаційна діяльність, рекреаційна різноманітність, рекреаційна оцінка, рекреаційне середовище. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/519_520_026_Skutar.pdf]