Висвітлюються основні методичні засади географо-краєзнавчих досліджень заселенських процесів історико географічного регіону. Виділені головні методи географічного краєзнавства. Значна увага приділяється визначенню часових рамок проведення географо-краєзнавчих досліджень процесів заселення на прикладі окремої історико-географічної одиниці. Визначається місце природних і соціальних чинників впливу на процеси заселення певної території.

Ключові слова: географо-краєзнавче дослідження, процеси заселення, історико-географічний регіон, територіально часова структура заселення, екістична (поселенська) характеристика регіону, морфометричні характеристики території.

[download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/023_527_Krul.pdf]

Залишити відповідь