Висвітлено систему методів дослідження історії розвитку географічного краєзнавства в Україні. Проаналізовано різні підходи до визначення поняття “метод”. Розглянуто три групи методів: філософські, загальнонаукові та конкретнонаукові. Найбільше уваги приділено конкретно-науковим методам, серед них: картографічний, експедиційний, районування, соціологічний, ретроспективний, історичний, літературний та ін. Увагу приділено методиці вивчення наукової діяльності краєзнавчих товариств України. Розроблено методи та прийоми дослідження їх внеску у вивчення природи окремих регіонів України. Розглянуто методику аналізу літературних джерел, зокрема монографій, наукових статей, рукописів вчених краєзнавчих осередків України. З метою вивчення різних видів джерел залучено допоміжні історичні дисципліни: евристику, текстологію, історичну критику, архівознавство та ін. Встановлено, що існуюча система методів дослідження історії географічного краєзнавства потребує подальшого вдосконалення.
Ключові слова: метод, прийом, методика, система методів, краєзнавчі товариства, географічне краєзнавство

[download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/024_133_138_Kokus.pdf]

Залишити відповідь