З позицій історико-географічного та ландшафтно-екологічного підходів досліджуються природні і соціальні причини виникнення повеней з катастрофічними наслідками. Наводяться численні історичні факти резонансних повеней. Доводиться необхідність перегляду функціональних ознак першої (і основної) тераси днищ річкових долин, яка не відповідає статусу і знаходиться у стані переходу від стадії високої заплави до нормальної тераси. У зв’язку з цим розроблені концептуальні пропозиції щодо скорочення негативного впливу повеней на буковинський соціум.
Ключові слова: Катастрофічні повені, тераси річкових долин, історико-географічний та ландшафтно-екологічний підходи, морфогенез.

[download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/022_126_129_Korjik.pdf]

Залишити відповідь