На території східної частини Буковинського Передкарпаття активно розвиваються зсуви. Заходи боротьби з ними найдоцільніше розробляти, враховуючи районування території за можливістю виникнення НС, зумовлених зсувами. За таким районуванням досліджувана територія лежить в межах одного (Карпатського) регіону, однієї області (акумуляційно-денудаційних рівнин Передкарпатської височини) та 4 районів (Коломийсько-Чернівецької акумулятивної долини, Костинецько-Глибоцької міжрічної височини, Багненської акумулятивної рівнини, Буковинської передгірної височини), які поділяються на підрайони та ділянки. Значна частина цієї території (в основному схили долин рік) належить до категорій «пересічного ризику» та «значного ризику». Це вимагає проведення термінових і масштабних протизсувних робіт.

[download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/019_112_115_Kukurudzyak.pdf]

Залишити відповідь