Досліджена компонентна структура фауністичного потенціалу Чернівецької області, що характеризується суттєвими відмінностями між фактичним і перспективним потенціалами. У фактичному потенціалі на перше місце виходять медоносні ресурси (56,9%), які суттєво переважають майже у всіх районах Чернівецької області, друге місце займають рибні – 41,6%, третє мисливські ресурси – 1,5. У компонентній структурі перспективного потенціалу перше місце із суттєвим відривом посідають рибні ресурси (76,4%), потім ідуть медоносні – 22,1 та мисливські – 1,5.
Ключові слова: компонентна структура фауністичних ресурсів; медоносні, рибні, мисливські ресурси.

[download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/031_168_171_Yachnuk.pdf]

Залишити відповідь