Розглядаються питання застосування вже давно відомого, але в певний період частково «забутого» підходу в суспільно географ ічних дослідженнях, а саме генетичного, історико-географічного подходу. В роботі акцентується увага на необхідності посилити саме в наш час суспільно-географічні дослідження з позицій генетичного та історико географ ічного підходу.
Ключові слова: Історико-географічний підхід, історичний підхід, історико-генетичний підхід, географічний підхід, історична географія, історія географії, історизм в географії.

[download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/037_195_202_Yavorska.pdf]

Залишити відповідь