Розглянуто своєрідність природи і ландшафтів що формуються в зоні контакту двох регіональних ландшафтних меж: Серединного структурно-морфологічного ландшафтного поясу Східноєвропейської рівнини, що представлений у межах України своїм Західним сектором і Передкарпаття. На фоні унікальних ландшафтів цієї зони контакту виділено два оригінальних природних вузли: Середньодністерський і Кременецький. Детальніше розглянуто процес антропогенізації Західного сектору Серединного ландшафтного поясу, що чітко представлені на ландшафтознавчих картосхемах. Розгляд зони контакту Серединного ландшафтного поясу і Передкарпаття сприяє більш чіткому розумінню сучасного стану природи і ландшафтів Західної України, дає можливість розробляти реальні заходи щодо їх оптимізації та охорони.

Ключові слова: Передкарпаття, Серединний ландшафтний пояс, антропогенний ландшафт, зона контакту, структура, оптимізація.

[download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_028_Chij.pdf]

 

Залишити відповідь