У статті представлено результати узагальнення даних щодо оцінки екологічного стану водних об’єктів басейнів рр. Західний Буг, Латориця, Уж за показниками вмісту компонентів сольового складу якості води, трофо-сапробіологічними показниками та специфічними показниками вмісту у воді хімічних речовин токсичної і радіаційної дії. На основі результатів біотестування визначено рівні токсичності води і донних відкладів, проби яких було відібрано в 14 пунктах спостережень на рр. Західний Буг, Латориця, Уж, Полтва, каналі Верке. Експериментально встановлено, що в 50% від загальної кількості проб води виявлено наявність токсичних властивостей, тобто їх якість не відповідала нормативним вимогам за токсикологічним показником; 48,2% проб донних відкладів були гостро летально токсичними для тест-організмів (церіодафній), що свідчить про накопичення у донних відкладах специфічних хімічних речовин токсичної дії.

Ключові слова: екологічний стан, компоненти сольового складу, трофо-сапробіологічні показники, специфічні хімічні речовини токсичної і радіаційної дії, біотестування, гостра летальна токсичність, хронічна токсичність, рівень токсичності, токсикологічний показник.

[download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_015_Krainukov.pdf]

 

Залишити відповідь