У статті проаналізовано різні підходи до визначення рівня та якості життя населення, встановлено чинники, які найбільше впливають на них. Офіційні статистичні дані за роки незалежності використано для співставлення регіонів України за рівнем життя населення та його складових. Підвищення якості життя населення, інноваційний розвиток суспільства наразі неможливі без вільного доступу і використання населенням інформаційно-комп’ютерних технологій, ресурсів світової мережі Інтернет. Реальне суспільне життя базується на поєднанні матеріального й духовного, тому перехід від переважання мотиву примноження особистого достатку до мотивів вдосконалення людини не може не враховувати вплив релігії на розвиток менталітету соціуму. Дано авторське визначення категорії «якість життя населення», в якому на додаток до вже відомих його складових запропоновано враховувати можливості інноваційного розвитку суспільства, віртуального інформаційного забезпечення, морально-етичних норм та духовного розвитку.

Ключові слова: рівень та якість життя населення, суспільно-географічний розвиток територій, регіони України

[download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_031_Yakovleva.pdf]

 

Залишити відповідь