(УВАГА!!! ДАНА КНИГА МІСТИТЬ ЕЛЕМЕНТИ КОМУНІСТИЧНОЇ ПРОПАГАНДИ)

001

Казкові багатства Індії з дуже дав­ніх часів приваблювали багатьох мандрівників, які шукали шлях до цієї невідомої країни.

З європейців першим відвідав Індію і опи­сав її у своїх записках «Хожение за три моря» відважний російський мандрівник (60-х pp. XV ст.) Афанасій Нікітін.

Тільки через 29 років після Нікітіна пор­тугалець Васко да Гама досягнув Індії мор­ським шляхом (навколо Африки і через Ін­дійський океан). Афанасій Нікітін, російський купець з міста Твері (тепер Калінін), для свого часу був досить освіченою людиною.

Влітку 1466 р. Нікітін разом з караваном суден російських і бухарських купців по­плив з Твері вниз по Волзі. Біля гирла Волги караван пограбували астраханські татари. У Нікітіна було відібрано обидва його судна з товарами. Сам Нікітін на уцілілому бухар­ському судні дістався до Дербента — великого порту Ширинського ханства на березі Кас­пійського моря.

Повертатися додому з пустими руками (всі товари, які втратив Нікітін, він взяв у борг) було небезпечно, і Афанасій Нікітін вирішив іти до невідомої Індії, сподіваючись там знайти дешеві товари.

Карта подорожі Афанасія Нікітіна

Карта подорожі Афанасія Нікітіна

Понад два роки мандрував Нікітін у Пер­сії (Іран) і тільки в 1469 році через «море Індійське» потрапив до Індії.

В Індії він побував у багатьох містах і вивчив природу та побут населення цієї не­відомої на той час для європейців країни.

Нікітін був єдиним мандрівником, якого не осліпили розкіш і багатство султанського двора і вельмож. За зовнішньою пишністю він розгледів справжнє джерело цього ба­гатства і зрозумів, що правлячі класи Індії живуть коштом бідного сільського люду.

Він бачив страшенні злидні основної маси населення, розкіш і багатство султанського двора і вельмож, кастовий поділ населення, мусульманський гніт.

В Індії мандрівник зібрав відомості і про інші невідомі йому країни Сходу, про морські шляхи до них і все це також записав у свій щоденник.

Два роки мандрував Нікітін по Індії, проте не знайшов тут ні казкових багатств, ні дешевих, придатних для Росії, товарів, про які він чув перед приїздом.

І хоч на батьківщині Афанасія Нікітіна чекала кара за втрачені товари, він, стомив­шись по рідній землі і палко люблячи її, вирішив повернутися до Росії.

На початку 1472 р. Нікітін переплив Ін­дійський океан до Ормуза, звідки через Пер­сію і турецькі володіння з великими трудно­щами дістався до Трабзона (Трапезунда).

Далі Нікітін через Чорне море добирається до Криму.

Афанасій Нікітін, «прейдох же три моря: первое море Хвалинское, второе море Индийское, третье море Черное», вирушав по Дніпру до рідних місць.

Але до Твері дістатися йому не вдалося. В кінці 1472 р. він помер поблизу Смоленська.

Супутники Нікітіна розуміли важливість його щоденників і привезли їх у Москву.

Записи Нікітіна про його подорожі були оцінені його сучасниками і внесені в літопис під назвою «Хожение за три моря».

Мандрівка Афанасія Нікітіна, здійснена ним виключно власними силами й засобами, без усякої підтримки з боку багатих людей, яку звичайно мала більшість європейських ман­дрівників, є справжнім подвигом, властивим тільки російській людині.

Афанасій Нікітін провів у подорожах 6 ро­ків і в своєму щоденнику правдиво описав Індію того часу.

Своєю подорожжю Нікітін звеличив славу своєї батьківщини.

Ім’я знаменитого російського мандрівника ввійшло в історію поруч з іменами відомих дослідників і мандрівників епохи великих географічних відкриттів.

Його щоденник широко використовується в науковій літературі і вважається видатною працею з географії та історії XV ст.

Відомий російський учений географ П. П. Семенов-Тян-Шанський сказав, що «Нікітін — справжній праотець усіх російських мандрівників-географів».